Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Apadrinament i mentoria

ACTUACIÓ 07 — Apadrinament i mentoria

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Els programes d'apadrinament i mentoria són programes d'acompanyament no professional, informal, afectiu i interpersonal, adreçats a joves en situació de vulnerabilitat o amb necessitat d'un vincle o una atenció personalitzada informal.

N'hi ha de diferents modalitats, però tots estan basats en l'oferiment al jove d'una persona referent que l'acompanyarà en el seu procés d'escolarització, sigui a l'inici de l'educació secundària obligatòria, a l'inici dels estudis universitaris, en el moment d'un canvi de residència, en la transició escola-treball, en la inserció laboral o en altres moments en què es requereixi aquest tipus d'atenció no professional.

Persones destinatàries[modifica]

 • Estudiants de 1r d'educació secundària obligatòria (ESO).
 • Estudiants estrangers que comencen l'escolarització aquí.
 • Estudiants de 1r any d'universitat.
 • Joves en recerca de feina.
 • Altres col·lectius.

Objectius[modifica]

 • Afavorir la integració a la cultura institucional i a l'ambient escolar dels nous estudiants.
 • Afavorir l'encaix al sistema educatiu dels nous estudiants que s'hi incorporen.
 • Prevenir situacions problemàtiques i el risc d'abandonament d'estudis.

Metodologia[modifica]

 • Es requereix un grup de voluntaris (estudiants veterans) que facin de padrins o mentors als estudiants nous i es formin en habilitats, comprensió de les necessitats i perfils dels usuaris del servei.
 • S'estableixen parelles mentor-mentorat o padrí-apadrinat en funció de variables de similitud (edat, sexe, estudis, interessos, situació familiar, etc.) i a partir d'aquí es programen activitats per consolidar aquesta relació.
 • S'estableixen els paràmetres de la relació i el tipus de preguntes i necessitats que s'hi poden resoldre.La relació d'apadrinament funciona lliurement segons les necessitats i la iniciativa de les dues persones vinculades.
 • Alguns programes d'apadrinament i mentoria tenen un seguiment tècnic al darrere que ajuda a consolidar les relacions, evitar malentesos i resoldre els dubtes que puguin anar sorgint.
 • Els programes de mentoria i apadrinament es poden organitzar tant a dins dels centres educatius o la universitat com a fora.

Agents implicats[modifica]

 • Voluntaris.
 • Estudiants.
 • Institucions gestores del programa: ajuntament, centre educatiu, entitats.
 • Serveis de joventut (professionals de joventut, equipament juvenil)

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

L'àrea de joventut pot exercir un rol d'impulsora i coordinador d'aquest tipus de programes, ja sigui dins l'institut mitjançant la figura del dinamitzador de la participació als centres de secundària, com fora mitjançant altres programes i espais de relació juvenil.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

 • Projecte Rossinyol Barcelona. Fundació Servei Solidari. [Data de consulta: 3 agost de 2016]
  És un projecte de mentoria entre estudiants universitaris voluntaris i nois i noies preadolescents, en l’àmbit del lleure i a la ciutat de Barcelona.
 • Projecte Rossinyol de la Universitat de Girona. Universitat de Girona. [Data de consulta: 3 agost de 2016]
  El projecte pretén establir una xarxa de relacions, un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la UdG i alumnes d’origen estranger de les escoles i centres de secundària de les comarques de Girona.
 • Coordinadora Mentoria per a la Inclusió. Coordinadora formada per entitats socials: Punt de referència, Fundació Èxit, Servei Solidari, Fundació Girona Universtiat i Futur. [Data de consulta: 3 agost de 2016]