Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Projectes compartits dins i fora del centre en horari lectiu

ACTUACIÓ 08 — Projectes compartits dins i fora del centre en horari lectiu

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Projectes i activitats que es desenvolupen de manera cooperativa entre els centres educatius i els agents externs al centre educatiu, com poden ser diferents àrees dels ajuntaments (joventut, cultura, ocupació, esports, etc.) o altres institucions, o bé entitats o empreses del municipi o comarca on estan ubicats els centres educatius. Bona part d'aquestes activitats poden estar vehiculades als professionals municipals de joventut o coordinades per aquests.

Són activitats considerades curriculars, per això tenen lloc dins l'horari lectiu i tot l'alumnat està obligat a assistir-hi. S'hi inclouen tant activitats del Pla d'acció tutorial com activitats vinculades a altres àrees curriculars.

 • Algunes d'aquestes activitats es fan dins del centre educatiu amb la participació d'agents externs, com ara: xerrada d'orientació laboral per part de l'orientador laboral municipal; xerrada informativa dels equipaments i les activitats per a joves, i organització de conferències, xerrades i tallers específics sobre àrees temàtiques d'interès per als joves (treball, seguretat a les xarxes, salut, consums, viatges, valors, cooperació, cultura, etc.).
 • I també fora del centre educatiu, amb l'acompanyament de tutors o docents, es porten a terme les activitats següents: jornada de portes obertes a serveis municipals (biblioteca, espai jove, etc.), conferències i xerrades, visites a exposicions (per exemple, al Saló de l'Ensenyament), sortides al teatre amb finalitat educativa (per exemple, al Teatreacció), participació en projectes supramunicipals (amb la universitat, els centres d'investigació, etc.), participació en projectes municipals que agrupin tots els centres educatius d'un mateix municipi (per exemple, jocs florals de Sant Jordi, cantata jove, premis a estudiants, pràctiques a empresa, celebracions i festes comunes com el Carnestoltes, la Castanyada, el Dia de la Pau, etc.).

Persones destinatàries[modifica]

 • Estudiants de secundària

Objectius[modifica]

 • Fomentar el coneixement i l’ús dels recursos, serveis i equipaments locals i comarcals.
 • Ampliar els recursos d'orientació acadèmica i laboral dels estudiants de secundària.
 • Fer que els alumnes desenvolupin competències específiques (lingüístiques, tecnològiques, etc.).

Metodologia[modifica]

A nivell metodològic, aquest projecte implica fer un treball cooperatiu entre els tutors i els professionals externs al centre o fer un treball interinstitucional entre els centres educatius i els serveis municipals per compartir objectius educatius comuns.

Una altra opció metodològica són els Plans educatius d'entorn encaminats a fomentar la cooperació dels agents socials (entitats, centre educatius, serveis i equipaments) en pro de l'èxit educatiu dels infants i joves d'un territori. Un Pla educatiu d'entorn és un model obert que parteix de les realitats locals, per tant, cada localitat o zona l'han d'adequar a les seves necessitats i a la seva pròpia estructura organitzativa, sense desvirtuar-ne el caràcter participatiu i el lideratge, que comparteixen l'ajuntament i el Departament d'Ensenyament.[1]

Agents implicats[modifica]

 • Serveis de joventut (professionals de joventut, equipament juvenil)
 • Tutors i equips directius dels centres educatius
 • Entitats o empreses
 • Serveis i equipaments municipals

El rol de l’àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

Els professionals de joventut poden tenir un rol rellevant en aquest tipus d'activitat, en l'establiment d'una relació enriquidora entre els centres educatius i els serveis municipals:

 • Coordinar la programació d'activitats de prevenció en salut (xerrades, tallers, activitats de prevenció en drogoaddiccions, sexualitat, alimentació...), prevenció de violències i comportaments disruptius, etc.
 • Facilitar el contacte amb el programa de pràctiques a empreses.
 • Facilitar recursos i coordinar activitats d'orientació juvenil (visita Saló Ensenyament, servei d'orientació laboral, xerrada o tallers d'orientació, etc.)
 • Fomentar la participació juvenil en la vida comunitària del municipis vehiculant-la a través dels centres educatius (celebració de festes, festivals, concursos, programes de sensibilització, campanyes, etc.)
 • Implicar entitats juvenils en el Pla d'Acció Tutorial per a estudiants (coral, castellers, grups de teatre, de música, art urbà, etc.) on es fomenten valors ciutadans, coneixement de l'entorn, habilitats específiques, etc.

Referències[modifica]

 1. Departament d'Ensenyament. «Els plans educatius d'entorn» (PDF) (en català). Document marc dels plans educatius d'entorn. Generalitat de Catalunya, 2014.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Experiència
 • Educa entorn. Ajuntament de Santa Perpetua de la Mogoda. [Data de consulta: 4 agost 2016] La Regidoria d’Educació ofereix un total de 132 activitats als centres educatius de Santa Perpètua en el marc de la Programació Estable a les Escoles.