Estratègies de millora educativa/Activitats amb famílies

ACTUACIÓ 09 — Activitats amb famílies

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Programació d'activitats que pot agrupar trobades lúdiques, espais per a compartir, debats, xerrades formatives, espais familiars, etc., orientades a fomentar la implicació de les famílies en la comunitat educativa i potenciar la funció educativa i d'acompanyament de les famílies en la construcció del projecte de vida de les persones joves.

Persones destinatàries[modifica]

 • Les famílies dels estudiants de secundària

Objectius[modifica]

 • Potenciar la funció educativa de les famílies.
 • Promoure la reflexió sobre el paper de les famílies en l’educació.
 • Divulgar recursos, fonts d'inspiració i suport en l'educació dels fills i filles.
 • Construir la cohesió social de la comunitat educativa d'acord amb els valors de la convivència, el respecte, el diàleg, la interacció i la participació.
 • Millorar l'acompanyament familiar als estudiants de secundària.

Metodologia[modifica]

 • Treball en xarxa entre ajuntament, centres educatius, associacions de famílies d'alumnes (AFA) i altres entitats del territori.
 • Elaboració d'una programació conjunta.
 • Dinàmiques de grup per a fomentar la reflexió, el debat i l'intercanvi d'experiències.
 • Espai familiar: espai de trobada de pares amb fills per intercanviar experiències i estratègies domèstiques i familiars.

Agents implicats[modifica]

 • Personal tècnic d'educació de l'ajuntament.
 • Altres tècnics i tècniques que s'hi impliquen puntualment (dels àmbits dels serveis socials, de joventut, de la promoció econòmica, de la cultura, dels esports...).
 • AMPA i AFA.
 • Direccions dels centres educatius.
 • Entitats cíviques i culturals.
 • Experts i dinamitzadors de grups.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

Els professionals de joventut no cal que estiguin especialment implicats en aquesta actuació, però està bé que en coneguin la seva existència i programació. Poden fer propostes per a la programació en funció de les necessitats que observen en els adolescents i les seves famílies.

Bibliografia[modifica]

Collet, J; Tort, A. Família, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats. vol. 35 (en català). Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2013. ISBN 9788485557899. 

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]