Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Activitats extraescolars i d'educació en el lleure (horari no lectiu)

ACTUACIÓ 10 — Activitats extraescolars i d'educació en el lleure (horari no lectiu)

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció

[modifica]

Activitats de lleure que es fan en horari no lectiu, dins i fora del recinte escolar (esportives, artístiques, educatives, lingüístiques, etc.). També s’inclouen les activitats d’educació en el lleure que es fan en les entitats i les activitats que se’n deriven: casals, colònies, campaments, etc.

Persones destinàtaries

[modifica]
 • Alumnat de secundària.

Objectius

[modifica]
 • Promoure el lleure com a espai educatiu i d'aprenentatge, de convivència i de cohesió social.
 • Promoure la pràctica d'esports i activitats d'esbarjo compartit.
 • Promoure l'adquisició d'actituds i valors de convivència i participació.
 • Fomentar la interrelació dels centres educatius amb el seu entorn.
 • Promoure l’adhesió escolar i la vinculació amb el centre educatiu tant dels alumnes com de les famílies.
 • Acompanyar i donar suport a la funció educativa de les famílies.
 • Fomentar la conciliació familiar.
 • Suport a l’aprenentatge des de fora del centre educatiu.
 • Promoure la participació en entitats d’educació en el lleure.

Metodologia

[modifica]
 • Gestió de les activitats extraescolars: la programació de les extraescolars dins dels centres educatius la gestiona l'AMPA amb l'aprovació del consell escolar de centre i de la direcció del centre educatiu. La programació de fora dels centres la gestionen diferents entitats (culturals, educatives, esportives,).
 • Coordinació i treball en xarxa: en alguns municipis o barris, les AMPA, els centres, les entitats i l'Administració local fan una programació conjunta i coordinada en què es valoren la qualitat educativa de les activitats, els factors d'inclusió i equitat, la compatibilitat horària, la gestió d'inscripcions i preus, i els aspectes de seguretat i sostenibilitat del conjunt de la programació. Cal una figura referent de l'Administració (tècnic o tècnica d'educació) que coordini i impulsi el treball en xarxa.
 • Mesures complementàries: mesures de compensació de les desigualtats d'accés a les activitats extraescolars. Atenció específica a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Prevenció i mediació de conflictes. Mesures de motivació per a joves en situació d’alta vulnerabilitat social.
 • Més enllà de les activitats que es fan entre setmana, és interessant conèixer les que organitzen les entitats d’educació en el lleure (caus i esplais) de l’entorn.

Agents implicats

[modifica]
 • AMPA o AFA
 • Centres educatius
 • Ajuntament
 • Entitats esportives, artístiques, educatives i altres
 • Agrupaments escoltes i centres d’esplai

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació

[modifica]

Des del coneixement de la realitat juvenil, l'àrea de joventut de l'ajuntament pot impulsar mesures perquè la programació d'activitats extraescolars s'adapti a les necessitats i interessos de les persones joves, es pot implicar en la vinculació d'activitats i recursos i serveis per a joves, i pot aprofitar els espais per a les activitats extraescolars per a difondre informació, etc.

També pot informar, assessorar, orientar les persones joves a través d’aquests espais no lectius per fomentar el seu retorn al sistema educatiu.

Bibliografia

[modifica]

Subirats, J; Albaigés, B. «Educació i comunitat. Reflexions a l'entorn del treball integrat dels agents educatius.» (PDF) (en català). Finestra oberta. Fundació Jaume Bofill [Barcelona], 48, 2006.

Valls, N; Créixams, C; Borison, A; Font, A. «Aprenentatges en l'àmbit associatiu de l'educació en el lleure» (PDF) (en català). Col·lecció e-Quaderns. Observatori Català de la Joventut. Generalitat de Catalunya, 6, 2007.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)

[modifica]

Recursos per a l'educació en el lleure

 • Educació en el lleure. Direcció General de Joventut. Departament de Treball Afers Socials i Famílies. [Data de consulta: 1 agost 2016]
Experiències d'activitats extraescolars organitzades entre AMPAs i ajuntament
 • “M'hi apunto”. Ajuntament de Sant Celoni i les AMPEs. [Data de consulta: 1 agost 2016]
  L'Ajuntament de Sant Celoni i les AMPES del municipi treballen conjuntament per acordar les activitats extraescolars que es fan a cada centre educatiu i d'oferir una oferta diversa i engrescadora que es publica a la guia.