Estratègies de millora educativa/Suport a l’emprenedoria: espais de viver d’empreses

ACTUACIÓ 33a — Suport a l’emprenedoria: espais de viver d’empreses

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Els vivers d’empresa són espais destinats a les persones emprenedores que volen iniciar el seu negoci en un entorn que afavoreixi el desenvolupament i la consolidació. L’objectiu és facilitar l’inici de l’activitat empresarial a través d’una sèrie de serveis complementaris, a preus més reduïts que els que ofereix el mercat i totalment adaptats a les seves necessitats. Generalment, els serveis que es presten a emprenedors són els següents:

 • Lloguer de despatxos modulars per instal·lar-s’hi amb serveis tecnològics avançats.
 • Lloguer de naus per a emprenedors i pimes.
 • Serveis logístics i administratius compartits (centraleta, copisteria, comptabilitat, domiciliació fiscal…).
 • Accions de suport personalitzat a emprenedors i emprenedores:
 1. Informació i orientació per a dubtes puntuals.
 2. Assessorament en el pla d’empresa i anàlisi de la seva viabilitat.
 3. Suport en la recerca de recursos per a la posada en marxa del negoci.
 4. Tramitació d’ajuts i subvencions per a la creació d’empreses.
 5. Acompanyament en els tràmits legals per a la constitució i posada en marxa de l’empresa.
 6. Mentoria per a la consolidació d’empreses.
 • Accions col·lectives amb emprenedors i emprenedores:
 1. Xerrades de sensibilització.
 2. Formació.
 3. Esmorzars de treball (networking) amb persones expertes o emprenedores.
 4. Conferències temàtiques sobre emprenedoria.

Persones destinatàries[modifica]

 • Joves que han constituït la seva pròpia empresa.

Objectius[modifica]

 • Oferir espais a cost baix (low cost) perquè les noves empreses puguin instal·lar-s’hi a l’inici de la seva existència.
 • Facilitar espais de cotreball (coworking) entre les diferents iniciatives empresarials per tal de facilitar l’intercanvi d’experiència o col·laboracions.
 • Donar serveis d’assessorament i suport especialitzat en la fase de consolidació dels diferents projectes empresarials.
 • Potenciar l’aprenentatge i el reciclatge dels joves emprenedors en diferents àmbits formatius més enfocats en la gestió diària del negoci.

Metodologia[modifica]

És fonamental comptar amb un espai físic, polivalent, que permeti l’allotjament de les empreses en diferents despatxos, així com amb zones comunes, tals com sales de reunions o de descans.

Agents implicats[modifica]

 • Ajuntament (servei de promoció econòmica, d’ocupació, de joventut)
 • Consell comarcal, consorcis
 • Emprenedors o emprenedores

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Liderar respecte a la cessió de l'espai.
 • Possibilitat de cooperar en la gestió de determinats serveis prestat dins l'espai.
 • Derivar persones emprenedores des dels serveis d’assessorament en creació d’empreses.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Experiències