Estratègies de millora educativa/La coresponsabilitat educativa i el treball en xarxa

Entendre l'educació com un bé comú i, per tant, com una responsabilitat de tots els agents socioeducatius d'un municipi o territori (seguint el proverbi africà "per educar un infant cal tota la tribu") comporta la necessitat d'establir espais de treball en xarxa, de debat i d'intercanvi, i d'arribar a acords i consensos entre els agents educatius que permetin fer una labor conjunta per assolir de manera més eficaç els objectius de transformació social i educativa plantejats des d'una perspectiva d'acció comunitària i compartida. El treball en xarxa ens permet ajustar la intervenció (polítiques, programes, serveis i recursos oferts) a les necessitats emergents i canviants de la població.

Aquests espais de treball compartit poden ser de moltes formes: poden ser més o menys estructurats, més o menys formals, més o menys freqüents, més amplis o més estrets, però el que és important és valorar-los com a espais tant d'aprenentatge per a cada una de les parts com de construcció conjunta, espais per compartir i no sentir-se sol, i espais democràtics i inclusius de les diferents veus i visions sobre l'educació que poden conviure en un mateix territori.


En aquesta GUIA us proposem tres models d'estructura de xarxa d'agents socioeducatius que poden ser adaptats a les diferents realitats del territori català:


Les tres propostes impliquen, en més o menys mesura, l'àrea de joventut dels ajuntaments o consells comarcals com a part activa de les xarxes de treball educatiu. La participació dels i les professionals de joventut en les xarxes educatives, dins i fora de l'ajuntament o consell comarcal, té un valor imprescindible per poder vehicular les necessitats de les persones joves cap als recursos formatius i d'acompanyament existents en un territori determinat, i també per millorar tant el coneixement de la realitat juvenil com la sensibilitat dels agents envers les necessitats de la població jove, que els professionals de joventut coneixen bé.

El treball en xarxa implica una dosi de treball transversal dins dels ajuntaments o consells comarcals, entre les regidories que són susceptibles de treballar amb persones joves en l'àmbit educatiu: joventut, educació, serveis socials, servei d’ocupació i formació d'adults.

El treball en xarxa requereix un rodatge inicial de configuració, de trobar els interlocutors precisos, el llenguatge precís, el tempo adequat i de llimar diferències tant de conceptes com de les maneres de treballar de totes les parts, institucions i professionals que hi intervenen i que provenen d'experiències i bagatges diferents. Vegem a continuació una llista d’agents socioeducatius d’un territori que poden integrar una xarxa de treball de coresponsabilitat educativa que tingui com a missió la millora educativa de les persones joves d’un territori determinat. Cada territori ha de concretar quins són els agents que poden integrar la seva xarxa.


Agents socioeducatius que poden integrar una xarxa de treball a Catalunya
Ajuntament
 • Àrea de joventut (tècnic/a de joventut, tècnic/a d’informació juvenil, tècnic/a dinamitzador/a, impulsor/a de la Garantia Juvenil)
 • Àrea d’educació
 • Àrea de serveis socials
 • Àrea de promoció econòmica
 • Àrea d’esport
 • Policia local
Consell comarcal
 • Àrea de joventut
 • Àrea d’educació
 • Àrea de serveis socials Àrea de promoció econòmica o ocupació
Diputació de Barcelona
 • Àrea d’Educació
 • Oficina del Pla Jove
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat
 • Serveis educatius (EAP, CRP, tècnic LIC)
 • Inspecció educativa de zona
 • Centres educatius: director/a, psicopedagog/a i coordinador/a pedagògic/a, docents
 • (perspectiva inclusiva: pluralitat de centres, públics i privats, de diferents nivells educatius)
 • Unitat d’escolaritat compartida (UEC)
 • Altres recursos: Consorci per a la Normalització Lingüística Centres col·laboradors de l’IOC
Direcció General de
Joventut de la Generalitat
 • Coordinacions territorials de Joventut
 • Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Servei d'Ocupació de Catalunya
de la Generalitat
 • Oficines de Treball del SOC
Serveis o equipaments
territorials
 • Equipaments o espais joves
 • Oficines joves
 • Serveis d’informació juvenil
 • Biblioteca
 • Escola d’adults
 • Escoles de música
 • Punts TIC
 • Centres cívics
Tercer Sector
 • Associació d’estudiants
 • Associacions de joves
 • Entitats i federacions de lleure educatiu
 • AMPA, AFA o representants de pares i mares
 • Entitats d’acció socioeducativa
 • Entitats culturals
 • Entitats esportives
 • Entitats artístiques
Món empresarial
 • Empreses de serveis educatius
 • Empreses de pràctiques per a estudiants
 • Empreses col·laboradores
 • Escoles d’idiomes
 • Gremis
 • Sindicats locals
Ciutadania
 • Joves
Experts (participació puntual)

Bibliografia[modifica]

Vegeu també[modifica]