Estratègies de millora educativa/Acompanyament socioeducatiu a estudiants

ACTUACIÓ 13 — Acompanyament socioeducatiu a estudiants

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Són activitats d'acompanyament socioeducatiu, de suport emocional i de prevenció social per a adolescents i joves d’entre 12 i 18 anys. Aquestes activitats es porten a terme en un espai, equipament o servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, on es dóna suport, s’estimulen i es potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i es compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal i amb la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.

Persones destinatàries[modifica]

 • Adolescents amb necessitats d'acompanyament educatiu que no són cobertes en el marc familiar, ni en l'escolar, ni en l'extraescolar.
 • Estudiants que han estat inhabilitats o expulsats temporalment del centre educatiu.
 • Joves que, després d'un període de desescolarització, volen fer un retorn als estudis i necessiten un acompanyament durant un temps d'adaptació al centre educatiu.

Objectius[modifica]

 • Afavorir el desenvolupament personal, la integració social i l'adquisició d'aprenentatges per prevenir situacions de risc, evitar el deteriorament i compensar dèficits socioeducatius dels joves usuaris.
 • Proporcionar atenció als adolescents, en especial els que es trobin en situació de risc.
 • Reconstruir el vincle dels estudiants expulsats o inhabilitats amb els centres educatius.
 • Augmentar l'autoestima i les habilitats socials dels estudiants.
 • Desenvolupar, en els joves usuaris, actituds i estratègies d'adaptació als centres educatius.

Metodologia[modifica]

Aquesta actuació pot estar integrada en un centre obert o en altres espais normalitzats, com l'equipament juvenil, l'escola d'adults, un centre educatiu, etc (espais no estigmatitzats)

 • Treball socioeducatiu: es basa en el treball d'hàbits i actituds d'autonomia, d'autoestima, d'ajuda mútua intergrupal, d'hàbits quotidians d'estudi, d'alimentació i de cura d'un mateix; se centra en la gestió emocional, la motivació i l'interès del jove; treballa la pertinença de l'adolescent a un grup, el vincle amb els adults i els seus iguals, així com els factors protectors i de socialització positiva.
 • Coordinació de professionals: es refereix a la connexió que cal establir amb el centre educatiu, ja sigui dins d’aquest com fora d’aquest.
 • Treball amb famílies: consisteix a treballar la vinculació amb els serveis, la integració social a la comunitat i l’adhesió als centre educatius.
 • Figura de l'educador social o dinamitzador comunitari.

Agents implicats[modifica]

 • Ajuntament: àrees de serveis socials, joventut, educació.
 • Entitats educatives que gestionen l'activitat (si és gestió externalitzada).
 • Centres educatius (tutors, caps d'estudi i directors): que actuen com a derivadors de casos i detectors de situacions de risc.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Detectar i derivar joves.
 • Ser una figura referent per als joves.
 • Normalment no lidera aquesta actuació, però cal que n'estigui al corrent i conegui molt bé aquest servei o actuació, ja que la feina preventiva la fan tots els tècnics agents socioeducatius del municipi

Bibliografia[modifica]

Marí-Klose, M. Gómez-Gramell, C. Acompanyament a l'escolaritat. Pautes per a un model local de referència. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2003, p. 266. ISBN 978849803456-1. 

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]