Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Accions mancomunades

ACTUACIÓ 20 — Accions mancomunades

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Una acció mancomunada és una activitat de titularitat compartida entre diversos ajuntaments. En aquest àmbit de treball, s’organitzen sessions formatives o cursos, però també es fan altres tipus d'acció, com ara oferir un servei d'orientació acadèmica, laboral o d'acompanyament socioeducatiu que sigui mòbil entre diferents municipis.

De la mateixa manera que s’organitzen campanyes de prevenció mancomunades, també es poden fer accions de difusió, programes formatius o dispositius mancomunats per a joves per tal d’aconseguir una massa crítica d'alumnes per poder impartir un curs, tenir accés a recursos i subvencions, o bé ajuntar recursos econòmics i sufragar entre tots un servei o un professional contractat.

Altres exemples són: organitzar un programa de formació i inserció, o bé un circuit d'assessorament i orientació prelaboral amb pràctiques.

Persones destinatàries[modifica]

  • Els joves destinataris de les accions concretes de tots els municipis mancomunats.

Objectius[modifica]

  • Millorar l'accessibilitat a recursos formatius i altres programes dels joves que habiten en municipis petits i territoris de baixa densitat poblacional i sense oferta de serveis de proximitat.

Metodologia[modifica]

  • El treball mancomunat és un treball en xarxa entre professionals que detecten les necessitats dels joves de tot un territori i que tenen la capacitat de gestionar serveis i programes per a joves.
  • Sistema de reserva de places per a cada un dels municipis mancomunats segons la seva aportació econòmica.

Agents implicats[modifica]

  • Tècnics locals i/o comarcals d’educació, joventut, serveis socials, promoció econòmica, segons la naturalesa de l’actuació.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

  • Impulsar el treball mancomunat.
  • Detectar necessitats dels joves.
  • Cooperar amb altres agents i amb altres territoris o municipis veïns.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]