Vés al contingut

Basc/Nivell I

(S'ha redirigit des de: Basc)
Lliçons introductòries (Any 1)
  • Guia de pronunciació del basc : Nocions bàsiques de la pronunciació del basc.
  • Lliçó 1 : Kaixo! ~ Dir hola i adéu, ordre bàsic de l'oració, pronoms personals, present del verb izan, formació del plural, article determinat, expressions d'ús corrent, vocabulari, exercicis.
  • Lliçó 2 : Nongoa zara zu? ~ El genitiu I: el genitiu locatiu, ordre de les oracions interrogatives, ordre de les oracions interrogatives afirmativo-negatives, ordre de les oracions negatives, el sufix -lari, vocabulari, exercicis.