Vés al contingut

Basc/Guia de pronunciació

La pronunciació i l'escriptura del basc són molt senzilles. Ben poques llengües hi ha en què la correspondència entre la forma d'escriure alguna cosa i dir-la sigui tan exacta. Val a dir que el castellà és, per raons històriques, la llengua que té una pronunciació més semblant al basc. Així doncs, prendre el castellà com a punt de referència és una bona manera de saber com es pronuncia una paraula basca. No obstant això, hi ha algunes diferències respecte al català i al castellà que cal tenir en compte. Analitzem-les:


AVÍS:

Les lletres c,ñ,q,v,w i y no existeixen en l'alfabet basc, tot i que en el cas de la ñ la podem trobar en noms propis a causa de la influència de la grafia castellana, com són els casos d'Iñaki o Iruña.

Vocals[modifica]

LletraPronunciació aproximada
aCom la a al mot tant
eCom la e tancada de bes
iCom la i al mot inici
oCom la o tancada de cóm
uCom la u al mot un

Consonants[modifica]

LletraPronunciació aproximada
bCom la b de babau
dCom la d al mot dedicació
fCom la f al mot formiga
gCom la g al mot gat, sempre es llegeix així, ja sigui davant de e o i
hNo representa cap so, és com la nostra h d'humà
jCom la j castellana de jarrón, en dialecte biscaí es llegeix com la ll de lleure
kCom la c al mot casa
lCom la l castellana al mot lavar
mCom la m al mot mamar
nCom la n al mot nadar
pCom la p al mot pap
rCom la r al mot ara
rrCom la rr al mot carro
sCom la s al mot seure
tCom la t al mot tatuar
xCom la x catalana al mot xarxa
zEs tracta d'un so semblant a la z catalana de zebra, però més a prop de la pronunciacio de la s

Dígrafs[modifica]

.
DígrafPronunciació aproximada
tx, ts i tzAquests tres dígrafs representen tres sons diferents. El dígraf tx és pronuncia igual que en català, com en la paraula totxo. El dígraf tz és pronuncia igual que en català, com en la paraula realitzar
inSempre es llegeix iny com en la paraula enginy
vocal+i+vocalLa i situada entre dues vocals es llegeix com la nostra ll de llenya