Vés al contingut

Viquipèdia/Descobrir la Viquipèdia/Estructures associatives

«Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.» Nelson Mandela

Les associacions i la Fundació cobreixen les despeses corrents del projecte Viquipèdia, però també, en una molt àmplia mesura, la seva promoció, el contacte amb les institucions públiques i la premsa o el suport financer d'iniciatives de membres de la comunitat. En canvi, ni la Fundació ni les associacions no tenen vocació de dirigir els projectes, que són completament autònoms.

Fundació Wikimedia[modifica]

La Fundació Wikimedia (Wikimedia Foundation, Inc.) és una organització sense ànim de lucre que té per objectiu fomentar el creixement, el desenvolupament i la distribució de continguts lliures i multilingües, i de subministrar gratuïtament al públic la integritat d'aquests projectes basats en wikis.

Allotja entre altres la Viquipèdia. La Fundació va ser creada el 2003, a l'estat nord-americà de Florida, per Jimmy Wales, fundador de la Viquipèdia.

A la primavera de 2004, es va organitzar en línia la primera elecció del consell d'administració. Des del 2004, una part del consell està constituït per representants de la comunitat Wikimedia. En el transcurs dels quatre últims anys, s'han succeït al consell representants d'orígens variats: britànic, francès, alemany, holandès, xinès, italià, nord-americà.

El 2004, la Fundació Wikimedia únicament era propietària d'un conjunt de servidors, d'un compte al banc i de dos o tres noms de domini d'Internet. Tanmateix, es veurà forçada a créixer molt ràpidament per seguir el creixement fenomenal dels projectes Wikimedia. El gener de 2010, hostatjava tots els projectes Wikimedia, sobre aproximadament 700 servidors. És propietària de múltiples noms de domini i marques. Dona feina a una trentena de persones, la majoria ubicades a San Francisco. Funciona amb un pressupost anual d'uns 10 milions de dòlars.

Un paper d'hostatjar els projectes[modifica]

La Fundació té, respecte a la Viquipèdia, un paper d'hostatjador i no d'editor. Es considera com una infraestructura tècnica que allotja els servidors i les aplicacions dels diferents projectes que manté. L'organització dels projectes pròpiament dits és a compte de les comunitats.

Tanmateix, s'observen de vegades temptatives d'ingerència, sobretot en la versió anglòfona, d'una part per raó de proximitat lingüística, i d'altra part en base a la influència i la notorietat de Jimmy Wales. Els empleats de la Fundació no són autors dels articles, no subministren tampoc un servei de validació o de control. Només s'ocupen del desenvolupament de la part del programari, del manteniment del lloc web, de la comptabilitat, de la secretaria, dels aspectes jurídics, de la premsa o també de l'organització d'esdeveniments, com ara Wikimania, la conferència anual de la Fundació Wikimedia.

La Fundació ha estat demandada davant la justícia una mitja dotzena de vegades. El primer judici celebrat a França contra la Fundació, el 2007, va confirmar l'estatut d'hostatjador tècnic: perseguida per difamació i atemptat contra la vida privada, la Fundació no va veure compromesa més que la seva responsabilitat d'hostatjador, de conformitat amb la llei de confiança sobre l'economia digital (LCEN) de 2004. Va ser requerida a esborrar de l'historial les versions que contenien les paraules presumptivament difamatòries.

Un model econòmic basat en les donacions[modifica]

La Fundació Wikimedia garanteix un model econòmic que preserva el voluntariat dels participants, la gratuïtat dels continguts, i l'absència de publicitat al lloc web, tot assegurant les despeses corrents en matèria d'equip informàtic, d'amplada de banda, de connexió a Internet i de personal. Fins a 2007 la majoria dels ingressos de la Fundació provenia de les donacions dels internautes. Una o dues vegades a l'any, una campanya de peticions de donacions, desplegada només a Internet, fa una crida a la generositat del públic. L'avantatge d'aquest mètode és de ser extremadament poc onerós i de garantir una perfecta independència.

La sostenibilitat financera del projecte requereix, tanmateix, una diversificació de les fonts d'ingressos, més enllà de les donacions i de les crides a fer donacions de fons. Al llarg del 2008, en part degut a la notorietat creixent del projecte Viquipèdia i de la contractació de personal qualificat, s'ha pogut observar una diversificació dels ingressos, amb aproximadament 50% provenint de donacions d'internautes i 50% de donacions de mecenes o de fundacions nord-americanes. Es cerquen altres vies d'ingressos, però representen una porció menyspreable (fins i tot minvant) dels ingressos totals. Es tracta entre altres de la venda de productes derivats al voltant de la marca, de la comercialització en DVD, de l'explotació de la marca Viquipèdia o del desenvolupament de serveis de subministrament de continguts a llocs web de tercers.

L'organització Wikimedia construeix al llarg dels anys una estratègia econòmica complexa, que manlleva a la vegada dels models tradicionals i dels models emergents de l'economia del coneixement: la wikinomia, l'economia de la donació i l'economia de l'atenció. La wikinomia és un sistema econòmic basat en un principi de col·laboració massiva entre grups humans, que canvia la manera en la qual la societat administra el saber i facilita la innovació. En termes econòmics, l'economia de la donació és un sistema en el qual el donant que posseeix un coneixement o un bé, desitja difondre'l més que no pas treuen un benefici comercial a risc de reduir la difusió. Al contrari, aquells que volen aprofitar un avantatge basen l'intercanvi en el principi de l'escassedat. En cas d'escassedat, existeix una necessitat que es pot traduir en moneda en una relació de força. Mentre que les enciclopèdies eren un bé rar fa només un segle, el saber és avui abundant, i treure un benefici econòmic de la seva distribució esdevé difícil. Per contra, l'atenció dels internautes, sol·licitats de tot arreu i en tot moment, esdevé el bé escàs portador de valor. L'economia de l'atenció és actualment el sistema econòmic majoritari a Internet, amb les recaptacions procedents de la publicitat en ple creixement. En tal context d'escassedat de l'atenció, l'ús del logotip de Viquipèdia, per exemple, en un cartell de venda d'un telèfon mòbil destinat als adolescents genera ingressos per a la Fundació Wikimedia.

ÉS A DIR

Si bé el contingut de la Viquipèdia és de lliure utilització, no és el cas del logotip que és la propietat de la Fundació Wikimedia. Tot ús de la marca o del logotip està sotmès a autorització prèvia: http://wikimediafoundation.org

El paper de les associacions locals[modifica]

Les primeres associacions locals de col·laboradors apareixen al llarg del 2003. No va ser fins al juny del 2008 que en una reunió dels viquipedistes catalans a la Biblioteca Nacional de Catalunya es va decidir fundar una associació per donar suport i promoure els projectes en tots els territoris de parla catalana. La constitució de l'associació Amical Viquipèdia es va formalitzar el 2009. És una associació sense afany de lucre que opera a Andorra, l'Alguer, les Illes Balears, Catalunya, Catalunya Nord i el País Valencià, així com la Franja i el Carxe.

En l'actualitat hi ha associacions en els següents països: Argentina, Àustria, Austràlia, Brasil, Suïssa, República Txeca, Alemanya, Dinamarca, Finlàndia, França, Regne Unit, Hong Kong, Hongria, Indonèsia, Israel, Itàlia, Macedònia, Holanda, Noruega, Polònia, Portugal, Rússia, Sèrbia, Finlàndia, Taiwan, Ucraïna i Nova York.

Les associacions tenen diferents papers i responsabilitats:

  • es posen en contacte amb organismes susceptibles de subministrar continguts als projectes Wikimedia (museus, universitats, etcètera);
  • s'impliquen de vegades a nivell legislatiu, en particular per promocionar el moviment del coneixement lliure i l'accés al coneixement per a tots;
  • fan la promoció dels projectes en conferències, exposicions i amb la premsa;
  • s'impliquen en col·laboracions (subministrament de material, publicació o distribució dels continguts dels projectes) amb altres organitzacions;
  • organitzen trobades entre viquipedistes, i organitzen jornades temàtiques (tallers de fotos, col·loquis);
  • ajuden a la producció de continguts lliures (projectes de digitalització, preses de fotos en esdeveniments);
  • financen projectes proposats per la comunitat.

En canvi, cap associació no allotja el lloc web de la Viquipèdia (sigui quina sigui la seva llengua).

Fer-se membre o fer una donació a Amical Viquipèdia és donar suport actiu al coneixement lliure i sobretot a la Viquipèdia i als altres projectes de Wikimedia: http://www.viquimedia.cat