Tutorial de git/Configuracions típiques de treball

El git ens permet moltes configuracions de treball. En aquest apartat presentarem les que més gent sembla que fa servir.

El primer és un de totalment distribuït. Cada membre de l'equip té un repositori privat (on només ell te permís de lectura i escriptura) i un de públic (on tothom te permís de lectura, però només ell d'escriptura).
La manera de treballar és que en el repositori privat cadascú fa el desenvolupament i ho penja al seu repositori públic, i d'allà la resta de l'equip actualitza el seu repositori privat per tal que no existeixin conflictes entre versions.

El següent que explicaré és un de més centralitzat. Seria una manera similar a la que es feia servir fins ara amb controls de versions com el CVS o el SVN. En aquí cada membre de l'equip té un repositori privat però tots comparteixen el mateix repositori públic.

Un altre model és un de jeràrquic. En aquest cas els desenvolupadors que estan a sota de l'escalafó tenen el seu repositori privat, però en lloc de publicar els canvis directament a un repositori públic els passen al desenvolupador d'ordre superior, i així successivament, fins que a dalt de tot de l'escala hi ha el "cap" que es dedica a publicar el projecte en un repositori públic (permisos de lectura per tothom, escriptura només ell). Aquest és el repositori "oficial" des d'on tota la organització es torna a retroalimentar.

Un últim model és una variació del primer. En aquest cas tothom té el seu repositori públic i privat, excepte un membre de l'equip que és l'encarregat de integrar tota la feina i publicar-ho en un repositori "oficial".

Tal com podem veure el git ens permet moltíssimes possibilitats i cadascú ha de trobar la que més s'acomodi al seu estil. Experimentar diferents maneres és molt interessant i et pots trobar amb sorpreses agradables.