Vés al contingut

Tutorial de git/Aprofundir més


El git és molt més potent que tot el que he explicat fins ara. En aquest apartat presento una llista de característiques interessants del git que no hem tractat en aquest tutorial.

  • integrar el git amb el prompt : Han sortit interessants maneres de integrar el git en el prompt. Conèixer en quina branca estàs, quin és l'estat del repositori, etc.
  • revert : Quan publiquem coses en públic no podem canviar massa la història amb resets, rebases, ammends, etc. Per aquest motiu existeix el revert
  • merge : Recordem que hem dit que hi ha tres tipus de merge. Mireu els altres 2: --squash i la comanda git cherry-pick
  • rebase interactiu : Per poder refer la història
  • bisect : Quan has afegit un fallo poder trobar el commit "culpable"
  • reflog : Per desfer coses que en teoria no podries desfer
  • protocols : git, http i ssh
  • hooks : Córrer accions després o abans de determinades accions del git
  • submoduls : Afegir d'altres repositoris dins d'un repositori
  • git-svn : Si tens un repositori central SVN, però vols mantenir un repositori local amb git i que s'entenguin