Toki pona/Lliçó 14: El cos

El cos[modifica]

Vocabulari[modifica]

ko substància semisòlida (cola, pols, etc.)
kute sentir (d'oïda), escoltar
linja línia, cabell, pèl
luka braç, mà
lupa forat, orifici, porta, finestra
nena muntanya, protuberància, bony
noka cama, peu
oko ull
palisa pal, bastó, cosa punxaguda
selo pell, superfície externa
sijelo cos
sike cercle, pilota, rodona
sinpin paret, tors
uta boca

Parts del cos[modifica]

Totes les paraules del vocabulari es fan servir per donar nom a les parts del cos. Algunes d'aquestes paraules, però, tenen altres usos. A continuació hi ha una taula on hi ha la traducció de diferents parts del cos:

ull oko vol dir ull en Toki Pona. Al contrari que altres paraules, aquesta no té altres usos.
nas Per dir nas en Toki Pona, normalment es fa servir nena. Però la paraula nena vol dir qualsevol tipus de protuberància; pot voler dir un turó, per exemple. També es fa servir per altres parts del cos. Si vols especificar, pots dir nena kon (ja que el teu nas és qui detecta olors en l'aire, al capdavall).
boca Per dir boca, es fa servir uta. Aquesta paraula també es pot utilitzar per dir dent: ijo uta walo, que literalment vol dir coses blanques de la boca.
cabell En general la paraula per pèl és linja. Si vols especificar el cabell del cap, digues linja lawa (cabell del cap). linja també pot voler dir qualsevol cosa en forma de línia, no només pèls.
cap A més del sentit de líder que has après a lliçons anteriors, lawa també vol dir cap.
coll El que més s'aproxima a coll en Tokipona és anpa lawa, que vol dir capdavall del cap.
braç luka vol dir tant com braç. No hi ha cap manera concreta d'especificar a quin dels dos et refereixes. És una altra de les peculiaritats de la Toki Pona. Pots fer servir aquesta paraula per voler dir guants: len luka (vestit de la mà)
costat Ja has après aquesta paraula en lliçons anteriors, però també té a veure amb el tema d'aquesta lliçó. La paraula es poka, i ja n'has estudiat els altres usos.
cama Semblant a luka, noka vol dir tant cama com peu. Les pots combinar amb len també. len toka normalment vol dir sabata, però també podria voler dir pantalons, o qualsevol altra tipus de vestit per les cames o els peus.
tors La paraula per tors i abdòmen és sinpin. Inicialment va ser pensada per voler dir frontal o paret, però el tors i l'abdòmen al capdavall són la part davantera del cos, i destaquen per ser una gran superfície, com una paret. Ocasionalment sinpin també pot utilitzar-se per referir-se a la cara.

Dues altres parts particulars del cos que pots trobar en el sinpin d'una dona són els nena sike, que vol dir protuberàncies rodones. Pots afegir meli al final de l'expressió si creus que hi pot haver alguna confusió.

penis/vagina Aquesta part del cos varia depenent de si la persona és mascle o femella. Per dir penis, fem servir palisa. De fet, palisa es fa servir per qualsevol objecte que sigui llarg i punxagut, com una branca d'un arbre. Els testicles de l'home es poden anomenar sike. Depenent de la situació i el contexte, pots necessitar afegir mije al final de cadascuna d'aquestes paraules per assegurar que no hi ha confusió.

Si parles de les parts d'una dona, simplement utilitza lupa. lupa pot denotar qualsevol forat o obertura, com una porta o una finestra. De nou, depenent del contexte, pots voler afegir meli després de lupa per claredat.

orella Per dir orella en Toki Pona, diem nena kute, que vol dir protuberància de sentir. Després de tot, una orella és una protuberància del cap, i es fa servir per sentir o escoltar coses.

kute pot usar-se com a verb:

Exemple
mi kute e toki sina. Et sento parlar. Sento el que dius.
mi kute e kalama musi. Escolto música.
esquena Per referir-nos a l'esquena, utiltzem monsi.
pell Per la pell, selo. També pot voler dir l'escorça d'un

arbre, o qualsevol altre tipus de coberta.

Fluïds i deixalles corporals[modifica]

telo walo mije Aquest és el fluïd que allibera un home a l'unpa. Si tens un bon contexte, i és obvi de què parles, pots treure els adjectius walo i/o mije, i dir només telo.
telo jelo Això vol dir orina. De fet vol dir fluïd groc. Aquí hi ha una frase típica utilitzant telo jelo:
Exemple
mi pana e telo jelo. Acabo de pixar.
ko jaki Això es refereix a la femta.
Exemple
mi pana e ko jaki. Vaig a cagar.
telo sijelo loje Això vol dir fluïd vermell del cos, i es fa servir per a la sang.

Pràctica[modifica]

Prova de traduir aquestes frases del català a la Toki Pona:

Fes-me un petó.

Això és una mica idiomàtic. Pensa en: Toca la meva boca utilitzant la teva boca.

He de pixar. Tinc el cabell moll. Tinc alguna cosa a l'ull. No sento el que dius. He d'anar a cagar. Aquell forat és gran.

I ara prova de canviar aquestes frases de la Toki Pona al català:

a! telo sijelo loje li kama tan nena kute mi! o pilin e nena. o moli e pipi kepeken palisa. luka mi li jaki. mi wile telo e ona. o pana e sike tawa mi. mi pilin e seli sijelo sina.