Toki pona/Lliçó 02: Frases bàsiques

Vocabulari[modifica]

Noms[modifica]

jan algú, persona
mi jo
moku menjar
sina tu
suno sol
telo aigua, líquid

Verbs[modifica]

moku menjar
pona bo, simple; arreglar
suli gran, alt, llarg, important

Paraules gramaticals[modifica]

li separa un subjecte de tercera persona del seu verb (aclarat a la lliçó)

Lliçó[modifica]

Frases amb mi o sina com a subjecte[modifica]

Bé, un dels principis que hauràs d'aprendre de Toki Pona és que no existeix cap forma del verb ser tal com el fem servir en català, ni en present ni en futur ni en passat. I també, al contrari que en català, estem obligats a escriure sempre el subjecte. Per exemple:

Exemple
mi pona Jo (sóc) bo
sina suli Tu (ets) gran/important

Simplement escriu mi o sina, i llavors completa la frase amb un verb o un adjectiu. Aquestes són les frases més simples en Toki Pona, però ja t'has trobat una cosa a la que probablement no estàs acostumat: totes les paraules com és, són, seran, era, .... Digue'ls adéu! Tot i que això et pot semblar estrany, és de fet més simple, si hi penses. Hi ha altres llengües que no tenen forma del verb ser, així que tampoc pensis que no escriure aquest verb és un fet molt estrany. Només et farà falta una mica de pràctica per acostumar-te a la idea.


L'ambigüitat de la Toki Pona[modifica]

Bé, ara ve un altre concepte que potser et sorprendrà. Has observat que diverses paraules del vocabulari tenen múltiples significats? Per exemple, suli pot voler dir llarg... o gran... o important. Per ara, et deus preguntar, `Què està passant? Com pot una paraula tenir tants significats?' Bé, benvingut al món de Toki Pona! La veritat és que hi ha moltes paraules que són així en Toki Pona. Donat que la llengua té tan poc vocabulari i aquest és tan bàsic, l'ambigüitat és inevitable. Tot i això, aquesta poca precisió no és necessàriament una mala cosa: Degut a ella, un parlant de Toki Pona està forçat a centrar-se en l'aspecte més bàsic i inalterat de les coses, en comptes de fixar-se en molts detallets.

Un altre sentit en el que la Toki Pona és ambigua és que no pot especificar si una paraula és singular (només hi ha una cosa) o plural (hi ha més d'una cosa). Per exemple, jan pot significar tan persona com gent. Si has decidit que la Toki Pona és massa arbitrària i que no tenir plurals és ja inacceptable, tranquilitza't. La Toki Pona no és l'única llengua que no especifica si un nom és plural o no. El japonès, per exemple, fa el mateix. Així, si ara aprens aquest concepte en Toki Pona, si mai aprens noves llengües que l'utilitzen, hi tindràs facilitat. Això és un bon punt de vista, no?

El verb[modifica]

I ara estudiarem una altra cosa que segurament també et semblarà estranya. Observa aquests exemples:

Exemple
mi moku Jo menjo / Jo sóc menjar
sina pona Tu ets bo / Tu arregles

De nou, pots apreciar l'ambigüitat de la toki Pona. Com que la Toki Pona no té el verb ser, el significat exacte es perd. moku en aquesta frase podria ser un verb, o podria ser un nom; igualment com pona podria ser un adjectiu, o podria ser un verb. En situacions com aquestes, qui interpreta ha de basar-se en el context. Després de tot, cada quan sents la frase `Jo sóc menjar'? Espero que no gaire sovint! Pots estar prou segur que mi moku vol dir Estic menjant. Per frases com sina pona, hi ha una altra manera que et permet especificar què vols dir, però això ho aprendràs a la pròxima lliçó.

La falta de temps verbal[modifica]

Els verbs en Toki Pona no tenen temps verbal.

Exemple
mi pona Sóc bo / Era bo / Seré bo

Aquest és un altre exemple de la poca precisió de la Toki Pona. Si especificar és absolutament necessari, hi ha maneres de dir que alguna cosa ha passat al passat, al present, o al futur, però queda força abans no ho aprenguis.

Frases sense mi o sina al subjecte[modifica]

Ja hem mirat les frases de mi o sina, que són les més fàcils possibles en Toki Pona. Per frases que no fan servir mi o sina de subjecte, hi ha una menudesa que hauràs d'aprendre. No és massa complex; simplement et caldrà pràctica per recordar-ne el seu ús. Observa com s'usa li:

Exemple
telo li pona (L')aigua (és) bona
suno li suli (El) sol (és) gran
moku li pona Menjar (és) bo / (El) menjar (és) bo

li és una paraula gramatical que separa el subjecte del seu verb. Recorda: només es fa servir quan el subjecte no és ni mi ni sina. Tot i que li sembla inútil ara, mentre vagis aprenent Toki Pona veuràs que algunes frases podrien ser molt confuses si li no hi fos. Així doncs, prova de practicar-lo tant com en tinguis oportunitat, fins que t'hi acostumis.

Pràctica[modifica]

A partir d'ara, a cada lliçó trobaràs exercicis de traducció com aquests. Recorda que per a comprovar les respostes només cal que seleccionis les franjes negres corresponents. Potser algunes solucions són literalment diferents a les que has pensat; has de corregir-te les errades amb sentit comú, ja que mai hi ha una traducció única i precisa d'una llengua a una altra.

Prova de traduir aquestes frases del català a la Toki Pona:

  1. La gent és bona. jan li pona.
  2. Estic menjant. mi moku.
  3. Ets alt. sina suli.
  4. L'aigua és simple. telo li pona.
  5. El llac és gran. telo li suli.

I ara prova de canviar aquestes frases de la Toki Pona al català:

  1. suno li suli. El sol és gran.
  2. mi suli. Sóc important / Estic gras
  3. jan li moku. Algú menja

<Anterior: Lliçó 01: Pronunciació | Següent: Lliçó 03: Complement directe>