Matemàtiques (nivell ESO)/Tipus d'esdeveniments


Alguns esdeveniments especials:

  • L'esdeveniment impossible és definit com el conjunt que no té elements, és a dir, l'absència de resultats.
  • Els esdeveniments elementals són els subconjunts que només tenen un element de l'univers. Hi ha tants d'esdeveniments elementals com nombre de resultats possibles de l'univers.
  • L'esdeveniment segur és el conjunt de tots els resultats possibles, és a dir, l'univers complet de l'experiment aleatori.

Número d'esdeveniments[modifica]

Quan el nombre de resultats possibles d'un experiment és finit, és a dir, un nombre fixat, podem calcular quants esdeveniments de cada classe hi ha sense necessitat d'enumerar-los tots.

Fórmules bàsiques[modifica]

Si l'univers té elements, aleshores l'espai mostral té esdeveniments diferents.

Quin és el número d'esdeveniments que hi ha de cada tipus?

  • 1 esdeveniment segur, el
  • 1 esdeveniment impossible, el
  • n esdeveniments elementals
  • esdeveniments (sense indicar quina classe)

Hi ha altres fórmules però són deduïbles a partir de les anteriors. Per exemple:

  • esdeveniments no elementals.
  • esdeveniments no impossibles.
  • esdeveniments no segurs.

Exemple[modifica]

En l'experiment llençar un dau de 6 cares, l'univers és i per tant hi ha:

Amb 1 element Amb 2 elements Amb 3 elements Amb 4 elements Amb 5 elements Amb 6 elements Amb 0 elements
6 esdeveniments elementals 15 esdeveniments 20 esdeveniments 15 esdeveniments 6 esdeveniments 1 esdeveniment segur 1 esdeveniment impossible

Total: esdeveniments


A continuació[modifica]

Operacions amb esdeveniments