Vés al contingut

Matemàtiques (nivell ESO)/Progressions aritmètiques

Definició[modifica]

Una progressió aritmètica és una successió en què obtenim cada terme (excepte el primer) a partir de l'anterior més un nombre fix, anomenat , que representa la diferència de la progressió.

En totes les progressions aritmètiques - = - = ... = - = ... =


  • Exemple:

Aquestes successions són progressions aritmètiques?


a) 3, 6, 9, 12, 15, 18 ...

- = - = - = - = ... =

6 - 3 = 9 - 6 = 12 - 9 = 15 - 12 = ... =

· És una progressió aritmètica ja que compleix les igualtats, i = 3.


b) 6, 12, 18, 24, 29 ...

- = - = - = - = ... =

12 - 6 = 18 - 12 = 24 - 12 ~~ 29 - 24 = ... = X

· No és una progressió aritmètica.

Terme general[modifica]

El terme general està explicant suposant que el terme inicial ocupa el lloc 1. La fórmula és

= + (n - 1)· d    n = 1, 2, 3...

Propietats[modifica]

  • És evident que la diferència d'una progressió aritmètica és un número constant.
  • La distància entre dos termes és igual a la diferència multiplicada per la diferència entre les posicions dels dos termes.
  • Les progressions aritmètiques són creixents si la diferència és positiva; decreixents, si la diferència és negativa; i constants, si la diferència és nul·la.
  • Com a conseqüència de la propietat anterior, les progressions aritmètiques tenen sempre la mateixa monotonia, és a dir, no fluctuen ni tenen cicles, ja que només poden ser o bé creixents, o bé decreixents o bé constants.