Llenguatge html/Regles bàsiques del codi

Llenguatge html


Elements i etiquetes[modifica]

Elements[modifica]

Els elements són conjunts de lletres que indiquen alguna informació, a l'ordinador, de les lletres a les quals representen.

Per exemple tenim la lletra P que ens indica que el text que representa és una línia a part. També n'és un exemple HTML que ens informa que tot el que conté està en codi html.

Etiquetes[modifica]

L'essencial per poder crear un document html és saber com i quan posar els elements. Les etiquetes consisteixen a emmarcar l'element amb <element> quan comença i amb </element> quan acaba.

Combinació[modifica]

Ens expliquem. Posem per cas que volem indicar que tot el que escriurem estarà en codi html, el que haurem de fer serà: <html> text </html>: quan volem que es començi a aplicar l'element emarcar-lo amb < > i quan volem que es deixi d'aplicar </ >.

Atributs i valors[modifica]

Atributs[modifica]

Els atributs són les propietats que pots canviar dels elements.

Valors[modifica]

Són les propietats que poden rebre els elements.

Combinació[modifica]

Tos el atributs han d'anar acompanyats de valors, i tots els valors d'atributs.

Els atributs i valors es posen al costat de l'element, dins els símbols < >. Per tant queda: <element atribut="valor">.

Per exemple a l'etiqueta html li podem aplicar l'atribut lang, que significa el llenguatge. Els valors seran l'idioma amb el qual farem el text, en el nostre cas català, per tant 'ca'.

De tal manera que ho deixarem així: <html lang="ca"> text </html>

No hem d'oblidar les següents regles:

  • Els atributs sempre han d'anar a la primera etiqueta, la "que obre".
  • L'ordre del atributs dins l'etiqueta no té importància.
  • Els atributs han d'anar separats de l'element amb un espai, i d'altres atributs també amb un espai.
  • L'atribut ha d'anar separat del valor per un signe d'igual (=).
  • El valor ha d'anar entre cometes dobles (" ") o simples (' ')

Altres regles[modifica]

Hem de tenir present les altres regles següents:

  • És indiferent si escrivim les etiquetes i els valors en majúscules o minúscules.