Llenguatge html/Escriure text

Llenguatge html


Escriure text és la feina més fàcil, possiblement, de crear un arxiu html, però la cosa es complica al haver de donar-li format.

Esciure text[modifica]

La manera més senzilla consisteix a escriure el text a qualsevol part de l'arxiu, per tant si tinguéssim una arxiu així:

<html>
Podem escriure aquí?
<head>
Estem fent una prova per veure si queda bé el text.
<title>Què és això?</title>
</head>

<body>

</body>

</html>

Quedaria un text sense format:

Podem escriure aquí? Estem fent una prova per veure si queda bé el text.

I el que volem aconseguir aquí és que el text tingui sentit.

Formes d'escriure[modifica]

Tenim diferents formes d'escriure:

Paràgraf[modifica]

Una forma fàcil d'escriure un text és creant diferents paràgrafs. Això ho aconseguim amb l'element P i les etiquetes <P> i </p> (en cas de que no vulguem aplicar cap etiqueta podem utilitzar l'element BR <br>, no cal tancar-lo i té la funció de fer un salt de línia.

A aquestes etiquetes els podem atribuir els següents atributs:

  • Genèrics:
    • Identificadors: id, class, style, title
    • i18n: lang, dir
  • Transcisió: align
Align[modifica]

Align significa alineació, i l'emprem quan volem justificar el text a l'esquerra (left), la dreta (right), a totes dues bandes(justify) o centrar-lo (center). L'utilitzarem així:

<p align="atribut">Text</p>

Encapçalaments[modifica]

Una de les millors formes d'escriure un document html és dividir-lo en seccions, això s'aconsegueix mitjançant els encapçalaments

Partint de l'element H i nombre de l'1 al 6, s'aconsegueixen sis encapçalaments diferents, de l'1 el més gran fins al 6 més petit.

Les etiquetes són:

<H1> text </h1>
<H2> text </h2>
<H3> text </h3>
<H4> text </h4>
<H5> text </h5>
<H6> text </h6>

Resultat[modifica]

Combinant tots els elements anteriors poden sortir pàgines com aquesta:

<html>

<head>
<title>Els millors passatemps d'internet</title>
</head>

<body>
<H1>Els millors passatemps d'internet</h1>
<H3>Aquí trobareu els millors passatemps d'internet en català</h3>
<p>Aquí hi posarem sudokus, sopes de lletres, laberints, etc.</p>
</body>

</html>