Introducció a la música/Altres símbols

A més dels símbols que hem estudiat fins ara (les notes, els pentagrames, les claus i els silencis que estudiarem més endavant) hi ha altres símbols que els compositors utilitzen per especificar de manera més acurada el tempo o la dinàmica. En aquesta pàgina hi ha una llista dels símbols més utilitzats. Tingueu en compte que no és una llista completa, i que hi ha molts més símbols a més d'aquests.

Llista de símbols[modifica]

Calderó[modifica]

El calderó és un símbol que s'utilitza per marcar que una nota o un silenci s'han d'allargar més del compte de manera indeterminada. Llavors, és l'intèrpret (o el director d'orquestra) qui ha de decidir la seva durada.

A vegades, el calderó es pot posar sobre una barra de compàs, per indicar una pausa de durada indeterminada. A la dreta hi ha una imatge d'una negra amb calderó.

Dinàmiques[modifica]

Els símbols de les intensitats sonores: piano, mezzo-piano, mezzo-forte, i forte.
Reguladors
Reguladors

Les dinàmiques són símbols que indiquen la intensitat de so d'un fragment musical. Les dinàmiques es poden indicar amb lletres, com a la imatge de la dreta, o amb crescendos i diminuendos.

Els crescendos són símbols en forma de < o > que indiquen un increment progressiu del so. A la imatge de l'esquerra es veu un petit fragment de música amb una indicació de mezzo-forte, un crescendo i un diminuendo.

Accents[modifica]

Els accents són símbols en forma de > (però més petits que els diminuendos) que es posen a sobre una nota i indiquen un augment sobtat i curt de la intensitat del so. Hi ha un altre tipus d'accents, semblants al símbol ^, que indiquen un augment més sobtat i més fort que l'accent normal.

A vegades, en comptes d'un accent es posa un sforzando (marcat per les lletres sf o sfz). A la dreta podeu veure una imatge d'una negra amb un accent.

Lligadures[modifica]

Les lligadures són símbols amb forma de línia corbada que pot indicar dues coses:

  • Si la lligadura "lliga" notes amb diferents altures, indica que s'han d'interpretar sense fer cap parada en l'emissió del so.
  • Si la lligadura "lliga" dues notes amb la mateixa altura, significa que les dues notes s'han de tocar com si fossin una sola.

A la dreta podeu veure dues notes lligades per una lligadura del primer tipus.

Stacatto[modifica]

L'stacatto, també anomenat picat, és la interpretació d'una nota escurçant la durada del so però sense avançar la següent nota. Es representa amb un punt a la part de dalt o de baix de la nota, que no s'ha de confondre amb el punt que es posa al costat. És el contrari de la lligadura.

A la dreta podeu veure una imatge d'una negra stacatto.