Esperanto/Noms i article

Noms[modifica]

En esperanto tots els noms acaben amb la terminació -O.


Per exemple:

 • Amiko (amic).
 • Hundo (gos).
 • Birdo (ocell).
 • Floro (flor).
 • Arbo (arbre).
 • Knabo (nen).


Per formar el plural només cal afegir una J després de la O. (Convé recordar que la J sona coma una I diftongada).


Per exemple:

 • Amikoj (amics).
 • Hundoj (gossos).
 • Birdoj (ocells).
 • Floroj (flors).
 • Arboj (arbres).
 • Knaboj (nens).


El nom, a més a més, pot adoptar la terminació -N, que marca l’acusatiu, o sigui, el complement directe d’un verb. De moment ho ignorarem i ho veurem més endavant.

L'article[modifica]

L’article és “la” i serveix per a “el”, “la”, “els” i “les”. No canvia per al plural, sinó que es manté igual. Com en català, es col·loca davant del nom al qual determina. L’article indeterminat (un, una, uns, unes) no existeix en esperanto i se senyalitzaria només per la manca d’article.

Per exemple:

 • Kato: un gat.
 • Katoj: uns gats.
 • La kato: el gat.
 • La katoj: els gats.