Esperanto/L'alfabet

Aquest és l'alfabet de l'esperanto. A cada so li correspon un sol so, o sigui, és completament fonètic. Per exemple, en català, la G sona diferent si es troba davant la A (gat) o davant la E (gel). En esperanto, com podem veure, sempre sonaria com al primer cas. Per la pronunciació només cal saber una cosa més: la síl·laba tònica sempre es troba a l'avant-penúltima síl·laba, és a dir, en esperanto totes les paraules són planes. Ara bé, les paraules que només tenen una sola síl·laba, evidentment, tindran la seva síl·laba tònica sobre l'única síl·laba de la paraula.

La correspondència entre lletres i sons és la següent:

Esperanto Català AFI
A Pal a
B Bou b
C Potser ʦ
Ĉ Cotxe ʧ
D Dia d
E Serp o cel e/ɛ
F Foc f
G Gat g
Ĝ Platja ʤ
H Com a l’anglès, ham h
Ĥ Com en castellà, jarrón x
I Illa i
J Noia j
Ĵ Joc ʒ
K Cos k
L Lot l
M Mà m
N Noi n
O Gos o
P Pes p
R Cara ɾ
S Serp s
Ŝ Peix ʃ
T Tall t
U Mula u
Ŭ Creuen w
V Com en anglès very v
Z Zona z

Exemples amb la transcripció fonètica[modifica]

Vet aquí uns exemples per llegir. Només serveixen per practicar la pronunciació, després es veurà què signifiquen.

 • Mi legis interesan libron ['mi 'le gis in te 'ɾe san 'li bɾon]. Vaig llegir un llibre interessant.
 • Li havas rozon ['li 'ha vas 'ɾo zon] Té una rosa.
 • Ĝi kuŝas apud la juna knabino ['ʤi 'ku ʃas a 'pud 'la juna kna 'bi no]. Jeia al costat de la jove nena.

Teclejar les lletres[modifica]

Si al nostre teclat no posseïm les lletres adequades per escriure l'esperanto podem emprar un seguit de dígrafs en comptes de les lletres amb circumflex.

H-sistemo[modifica]

L'H-sistemo és el sistema creat per l'inventor de l'esperanto, Zamenhof, per tal de poder escriure les lletres amb circumflex si el teclat no disposava de les lletres adequades. Amb aquest sistema, emprem la lletra sense circumflex i darrere seu hi afegim una H excepte amb la Ŭ que la deixem com a U.

Per exemple:

 • Ĉapelo: chapelo
 • Poŝo: Posho
 • Ĝui: Ghui
 • Ĵurnalo: Jhurnalo
 • Hodiaŭ: Hodiau
 • Monaĥo: monahho

X-sistemo[modifica]

Aquest sistema és més nou i se substitueix les lletres amb circumflex (fins i tot la Ŭ) per la lletra sense circumflex afegint-hi una X al darrere. Aquest sistema fa que no hi hagi cap mena d'ambigüitat ja que la X no és una lletra que l'alfabet de l'esperanto utilitzi.

Per exemple:

 • Ĉapelo: cxapelo
 • Poŝo: Posxo
 • Ĝui: Gxui
 • Ĵurnalo: Jxurnalo
 • Hodiaŭ: Hodiaux
 • Monaĥo: monahxo