Esperanto/Conjuncions

Les conjuncions són elements que uneixen frases.

  • Kaj: i
  • : O
  • Sed: però
  • Kaj... kaj...: "i" però amb insistència entre els dos afers.
  • Nek... nek...: ni... ni...
  • Aŭ... aŭ...: O... o... una de les dues coses
  • Ju (mal)pli... des (mal)pli...: Com més... més.... Pli vol dir més i malpli, menys.

A més, per matemàtiques trobem les conjuncions plus (més) i minus (menys) tot i que no es fan servir en el llenguatge quotidià.