Esperanto/Preposicions I

Les preposicions de lloc i temps[modifica]

Antaŭ[modifica]

"Davant de" o "abans de"

Malantaŭ[modifica]

"Darrere de"

Apud[modifica]

"Al costat de"

Ĉe[modifica]

Indica lloc on té lloc l'acció però d'una manera no exacta, aproximada. Seria una mena de "per" amb sentit locatiu.

Ĉirkaŭ[modifica]

"Al voltant de"

Ekster[modifica]

"Fora de"

En[modifica]

"A dins", lloc on es desenvolupa l'acció

Post[modifica]

"Després de" amb sentit temporal.

Preter[modifica]

"Més enllà de"

Sub[modifica]

"A sota d'alguna cosa estant-hi amb contacte"

Super[modifica]

"Per sobre d'alguna cosa" sense estar-hi amb contacte. L'avió volava per sobre el mar. sense tocar l'aigua. També s'utilitza malsuper

Sur[modifica]

"Per sobre d'alguna cosa" tocant-la.

Tra[modifica]

"A través de".

Trans[modifica]

"A l'altre cantó"


Les preposicions de moviment[modifica]

Al[modifica]

"Cap a" "a" indica cap a on es va.

El[modifica]

"Des de", "Cap a fora d'algun lloc".

Ve de la casa. Li venas el la domo.

Ĝis[modifica]

"Fins a"