Escacs/Tàctiques

Tàctiques[modifica]

De ludo scachorum, 1493

Defensar[modifica]

Consisteix en posar una peça de forma que pugui atacar a la mateixa casella on se situa una altra de les teves peces. D'aquesta manera, una peça que ataqui queda dissuadida per por a ser capturada també. Es diu que la primera peça defensa a la segona peça.

És important configurar una bona defensa. També és important assegurar-se que la peça que defensa no ha quedat fixada, perquè si no, no podrà recapturar.

Bateries[modifica]

S'anomena bateria al conjunt de dues o més peces treballant conjuntament. El tipus més comú és el de dues torres a la mateixa columna. Altres bateries són les reina-alfil o reina-torre.

Una triple bateria es pot formar amb la reina i dues torres. Normalment se situa la reina entre les dues torres. D'aquesta manera la primera torre es pot sacrificar en un atac inicial.

L' intercanvi[modifica]

En moltes partides, el jugador té l'oportunitat de capturar una peça de l'oponent a canvi de perdre una peça pròpia. Aquesta acció només s'ha de portar a cap en benefici propi. Beneficis que es poden aconseguir:

Avantatge material: Capturar la reina a canvi de una peça menor, la reina per la torre, la torre per una peça menor, o una peça menor per un peó.

Obrir les defenses del rei: Quan l'intercanvi deixa el seu rei exposat.

Capturar un defensor: Quan l'intercanvi es fa per una peça essencial en la defensa del contrincant.

Detenint un atac: Quan l'intercanvi deixa l'atacant amb poques peces per continuar l'atac.

Guanyant espai: En una situació molt tancada, masses peces poden arribar a ser perjudicials si l'atacant gaudeix d'espai per atacar. L'intercanvi de peces pot minorar l'avantatge de l'atacant.

Augmentar el avantatge material: Si disposes de prou avantatge material, intercanviar peces normalment et beneficiarà. També pots evitar que et capturin un peó extra que intentes promocionar.

Bifurcació[modifica]

A vegades una peça pot capturar a dos enemics a la vegada. Això s'anomena bifurcació. Totes les peces poden fer bifurcacions, fins i tot els peons, però els cavalls tenen fama de fer les bifurcacions més letals, gràcies a la seva capacitat per passar per sobre de les altres peces.

Bifurcació amb escac[modifica]

Les bifurcacions que inclouen el rei són les més potents. L'adversàri ha de moure el seu rei, de manera que l'altra peça no té escapatòria possible.

Bifurcació Reial[modifica]

Una bifurcació reial és aquella que inclou a la vegada el rei i la reina- com a l'exemple superior. El cavall blanc a f7 ha aconseguit fer una bifurcació reial. El jugador negre s'ha de resignar a canviar la reina per un cavall.

Peces immobilitzades[modifica]

Una peça immobilitzada és una peça que no pot moure. Una manera molt útil de immobilitzar les peces contràries és obligar-les a bloquejar un atac sobre el rei. Per exemple, imaginemque el rei negre es troba a h8 i un peó negre a g7. El jugador blanc mou el seu alfil a Bc3. El peó negre ara es troba immobilitzat i no es pot moure. Qualsevol peça blanca a h6 no pot ser capturada pel peó negre. Igualment qualsevol peça negra a h6 estarà desprotegida.

Descoberta[modifica]

Una descoberta és un atac sobre una peça enemiga, que queda patent en moure una de les peces pròpies. Les descobertes són molt més fortes si revelen dos posibles objectius a la vegada. Combinades amb un escac poden ser letals.

Capturant el defensor[modifica]

Capturar el defensor de una peça enemiga, permet capturar aquesta peça sense perill.

Sacrificis[modifica]

Un sacrifici és un intercanvi de una peça per un avantatge no material.

8 [_|_|_|_|_|K|_|_]
7 [P|P|P|_|_|P|P|P]
6 [_|Q|_|_|_|_|_|_]
5 [_|_|_|_|_|_|_|_]
4 [_|_|_|_|_|_|_|_]
3 [_|_|_|_|_|_|_|N]
2 [p|p|p|_|_|_|p|p]
1 [r|_|_|_|_|r|_|k]
   a b c d e f g h

En el diagrama de sobre, les blanques han mogut 1.Kh1 per escapar d'un escac.

8 [_|_|_|_|_|K|_|_]
7 [P|P|P|_|_|P|P|P]
6 [_|_|_|_|_|_|_|_]
5 [_|_|_|_|_|_|_|_]
4 [_|_|_|_|_|_|_|_]
3 [_|_|_|_|_|_|_|N]
2 [p|p|p|_|_|_|p|p]
1 [r|_|_|_|_|r|Q|k]
   a b c d e f g h

Les negres sacrifiquen la seva reina amb 1...Qg1 per guanyar un avantatge posicional. Les blanques estan en escac i no poden atacar amb el rei perquè el cavall la defensa.

8 [_|_|_|_|_|K|_|_]
7 [P|P|P|_|_|P|P|P]
6 [_|_|_|_|_|_|_|_]
5 [_|_|_|_|_|_|_|_]
4 [_|_|_|_|_|_|_|_]
3 [_|_|_|_|_|_|_|N]
2 [p|p|p|_|_|_|p|p]
1 [r|_|_|_|_|_|r|k]
   a b c d e f g h

2.RxQ -forçat- el rei no pot moure perquè les seves pròpies peces es troben a cada casella que ell pogués anar. Qualsevol escac ara és escac i mat.

8 [_|_|_|_|_|K|_|_]
7 [P|P|P|_|_|P|P|P]
6 [_|_|_|_|_|_|_|_]
5 [_|_|_|_|_|_|_|_]
4 [_|_|_|_|_|_|_|_]
3 [_|_|_|_|_|_|_|_]
2 [p|p|p|_|_|N|p|p]
1 [r|_|_|_|_|_|r|k]
   a b c d e f g h

2...Nf2++ Escac i mat.

Moviments intermedis[modifica]

Un moviment intermedi és un moviment que no contribueix directament a l'atac, però deixa en una millor posició per fer-lo.

Pseudo tàctiques[modifica]

A vegades una bifurcació o una descoberta semblen bones, però hi ha un forat per on pot escapar l'adversari. S'ha de vigilar amb això.