Escacs/Notació del joc

Notació del joc[modifica]

Anotar el desenvolupament d'un joc és important per l'estudiant d'escacs, ja que permet revisar la pròpia estratègia i revisar les estratègies d'altres jugadors.

Existeixen molts sistemes antics d'escriure els moviments, però tots s'assemblen al que es descriu a continuació.

Símbols de les peces[modifica]

Les peces es simbolitzen per la seva inicial:

  • P Peó
  • C Cavall
  • A Alfil
  • T Torre
  • D Dama
  • R Rei

Hi ha llibres on s'utilitzen directament dibuixos de les peces.

Una partida d'exemple[modifica]

Imaginem que tenim la següent partida que ja porta un temps desenvolupant-se:

Ara és el torn de les blanques. El jugador blanc decideix moure l'alfil de d3 a c4 per fer escac al rei negre. Suposem que és el torn 30. Escriuríem:

30. Ac4

Això significa que al torn 30 de les blanques, l'alfil ha mogut a la casella c4. Com que és l'únic alfil blanc que pot moure a aquesta casella, no necessitem escriure on es trobava l'alfil.

Ara el taulell queda així:

Desafortunadament, l'alfil blanc ara es troba a la línia de foc de la dama negra. El jugador negre decideix capturar-lo. Així, pel torn 30 del jugador negre, podem escriure:

30. Ac4 Dxc4

Això significa que al torn 30, les negres han mogut i capturat la peça que hi havia a c4 (la x significa que s'ha capturat una peça)

Ara el taulell queda així:

El jugador blanc es troba ara en una situació difícil, i decideix fugir a f2. Podem escriure

31. Rf2

per aquest moviment. Si el jugador negre fa escac movent la reina negra a c2, escribim

31. Rf2 Dc2+

El + significa escac, i un ++ significa escac i mat.

Notació descriptiva[modifica]

Una manera antiga de notació que es pot trobar freqüentment en llibres vells és la notació descriptiva.

Amb aquesta notació, les columnes no s'anomenen a,b,c etc. s'anomenen Torre de la reina (TD) Cavall de la reina (CD) Alfil de la reina (AD) Reina (D) Rei (R) Alfil del rei (AR) Cavall del rei (CR) i Torre del rei (TR)

Les columnes es compten des del punt de vista del jugador que mou. Així e4 en notació algebraica, s'escriu R4 al torn blanc i R5 al torn negre.

Un moviment s'anota escrivint la peça i on mou. Així P4R significa que mou el peó a la columna del rei fila 4. Per anotar que s'ha capturat una peça, s'escriu la peça que captura, seguit d'una x i la peça que s'ha capturat. P3TDxC significa que el peó que hi ha fila 3 de la columna de la Torre de la dama, captura al cavall. Per evitar excesiva notació, si només un peó pot capturar al cavall, s'escriu PxC.

A continuació la comparació d'un joc en els dos sistemes.

Algebraic

1. e4 e6

2. d4 d5

3. Cc3 Ab4

4. Ab5+ Ad7

5. Axd7+ Dxd7

6. Cge2 dxe

7. 0-0


Descriptiu

1. P4R P3R

2. P4D P4D

3. C3AD A5C (Com que només un alfil pot anar a 5CD, no cal especificar la columna Cavall de la dama, ni la columna cavall del rei)

4. A5CD+ A2D

5. AxA+ DxA

6. CR2R PxP

7. 0-0