Escacs/Jugant al joc

Salta a la navegació Salta a la cerca

Jugant al joc[modifica]

Chess 8.png Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess kdl40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
Chess 7.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
Chess 6.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 5.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess 4.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 3.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess 2.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
Chess 1.png Chess pld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess qll40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess nld40.png Chess rll40.png
Chess blank.png Chess a.png Chess b.png Chess c.png Chess d.png Chess e.png Chess f.png Chess g.png Chess h.png

Col·loca les peces al taulell tal com es veu al diagrama. Les damess sempre es col·loquen a una casella del seu color. Els jugadors escullen qui juga amb blanques i qui amb negres. Es pot triar de mutu acord o a sorts. Les blanques sempre mouen primer (això es important per poder fer la notació). Després les negres, i així progressivament, alternant els torns entre blanques i negres. Sempre s'ha de moure a cada torn, simplement movent una peça o capturant. Només es pot moure una peça a cada torn, amb l'excepció de l'enroc. L'objectiu del joc es capturar el rei del jugador contrari. El joc acaba quan s'arriba a “escac i mat”, “taules” o un jugador es rendeix.

Capturar[modifica]

Capturar consisteix en moure una peça pròpia a la casella de la peça d'un adversari per eliminar-la i treure-la del joc.

Totes les peces menys el peó poden capturar si troben una peça de l'adversari a una casella a on poden moure.

Escac i mat[modifica]

Quan un jugador posa el rei de l'adversari en situació de ser capturat ha d'advertir-li dient “escac”. Es considera escac quan el rei pot ser capturat en el següent torn de l'adversari si el jugador no hi posa remei. Un jugador en situació d'escac està obligat a sortir de l'escac d'una de les següents maneres:

  • Movent el rei
  • Capturant l'atacant. Això no és possible si existeixen dues peces atacants.
  • Bloquejant l'atacant. Els cavalls, per la seva capacitat de moure per damunt de les altres peces no poden ser bloquejats.

Si cap d'aquestes possibilitats és realitzable, l'escac es considera “escac i mat”, i l'adversari guanya.

Taules[modifica]

S'arriba a taules quan un jugador no té el rei en escac, però tots els seus possibles moviments el posarien en escac. Aquesta situació es considera un empat.

També s'arriba a taules si es repetix tres vegades el mateix moviment.

Rendició[modifica]

Un jugador pot donar el joc per perdut i rendir-se. Aquesta situació s'acostuma a expressar bolcant el rei sobre el taulell.

Promoció[modifica]

Quan un peó arriba a l'altra banda del taulell, el seu propietari el substitueix per una altra peça que no sigui un peó o un rei. Normalment es substitueix per la dama. A vegades, però, es substitueix per una peça de ranc inferior (el cavall).

Chess 8.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 7.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess 6.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 5.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess 4.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess rdd40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 3.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess 2.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 1.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess blank.png Chess a.png Chess b.png Chess c.png Chess d.png Chess e.png Chess f.png Chess g.png Chess h.png

Si el blanc escull una dama, el jugador negre podria fer escac i mat movent la torre.

Chess 8.png Chess l40.png Chess d40.png Chess nll40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 7.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess 6.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 5.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess 4.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess rdd40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 3.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess 2.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
Chess 1.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
Chess blank.png Chess a.png Chess b.png Chess c.png Chess d.png Chess e.png Chess f.png Chess g.png Chess h.png

Escollint un cavall, pot provocar un escac que acabi en taules.