El Com es fa de l'APT/Quines distribucions tenen suport per a APT?


Aquí hi ha els noms d'algunes de les distribucions que usen APT:

Debian GNU/Linux (http://www.debian.org) - aquesta fou la distribució en què es desenvolupà APT

Conectiva (http://www.conectiva.com.br) - aquesta fou la primera distribució en portar l'ús d'APT amb rpm

Mandrake (http://www.mandrake.com)

Mandriva (http://www.mandriva.com) - la unió de Mandrake i Conectiva.

Libranet (http://www.libranet.com)

PLD (http://www.pld.org.pl)

Vine (http://www.vinelinux.org)

APT4RPM (http://apt4rpm.sf.net)

Alt Linux (http://www.altlinux.ru/)

Red Hat (http://www.redhat.com/)

Sun Solaris (http://www.sun.com/)

SuSE (http://www.suse.de/)

Yellow Dog Linux (http://www.yellowdoglinux.com/)

gnuLinEx (http://gnulinex.org)

Gualalinex (http://www.guadalinex.org)

Ubuntu Linux (http://www.ubuntulinux.org/)

w:Kubuntu (http://www.kubuntu.org/)

Knoppix (http://www.knoppix.org/)

Crèdits de la versió original - Projecte de documentació de Debian


APT HOWTO 1.8.5 - Juliol de 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Traduït per: Antoni Bella Perez bella5 AT teleline DOT es Revisat per: Orestes Mas orestes AT tsc.upc DOT es