Compres "on-line"/Problemes del comerç electrònic

Fins i tot si el proveïdor de productes en comerç electrònic segueix rigorosament aquests quinze "factors clau" per a dissenyar una estratègia exemplar de comerç electrònic, els problemes poden aparèixer igualment. Les causes d'aquests problemes solen ser:

  • La incomprensió dels clients , el per què compren i com compren. Fins i tot un producte amb una proposició sòlida de valor pot fallar si els fabricants i distribuïdors no entenen els hàbits, expectatives i motivacions dels consumidors. El comerç electrònic podria arribar a mitigar aquest problema potencial amb una investigació de màrqueting proactiva i bé orientada tal com fan els detallistes tradicionals.
  • El no considerar l'entorn competitiu: un pot tenir la capacitat de construir un bon model de negocis de llibreria electrònica però no tenir en compte la competència amb Amazon.com.
  • La incapacitat de preveure la reacció de l'entorn. Què faran els competidors? Presentaran noves marques o pàgines web competidores? Completaran les seves ofertes de servei? Tractaran de sabotejar el portal de la competència? Es deslligarà una lluita de preus? Què farà l'estat? Una bona investigació de la competència, fabricadores i mercats poden mitigar les conseqüències d'això, tal com succeeix en el comerç tradicional.
  • El fet de sobreestimar els nostres recursos: pot el personal, maquinari, programari, i els nostres processos portar a terme l'estratègia proposada? Han fallat els detallistes a desenvolupar les capacitats dels empleats i directius? Aquests punts poden motivar la planificació de recursos i la formació dels empleats.
  • La fallada de coordinació. Si les actuals relacions de control i sistema de reporti no són suficients, un pot evolucionar cap a una estructura organizacional plana, responsable i flexible que pot o no augmentar la coordinació.
  • La no obtenció de compromís de la direcció més veterana. Això generalment desemboca a la no consecució de suficients recursos corporatius per a portar a terme la tasca. Per tant l’empresa ha d’aconseguir involucrar des de l’inici del projecte a la direcció més veterana per aconseguir un recolzament en les decisions posteriors.
  • La no obtenció de compromís dels empleats. Si els planificadors no expliquen correctament la seva estratègia als empleats o no donen als empleats una visió global. La formació i l'establiment d'incentius per a treballadors per a abraçar l'estratègia pot ajudar a aconseguir-ho.
  • La subestimació dels requeriments de temps: establir un projecte de comerç electrònic pot exigir molt de temps i diners, i no arribar a entendre el temps i la seqüència de tasques a realitzar pot conduir a uns importants costos addicionals. La planificació bàsica del projecte, camí crític i cadena crítica, pot mitigar aquests errors. L’assoliment de beneficis per a arribar a una determinada quota de mercat pot no ser sempre immediata.
  • El no arribar a seguir un pla: un seguiment pobre després de la planificació inicial i el no seguiment del progrés pot desembocar a problemes. Un pot esmorteir-los amb eines estàndard: benchmarking3, fites, seguiment de discrepàncies i recompenses per discrepàncies.