Compres "on-line"/Desenvolupament històric

El significat del terme "comerç electrònic" ha canviat al llarg del temps. Originàriament, "comerç electrònic" significava la facilitació de transaccions comercials electrònicament, normalment utilitzant tecnologia com l’Electronic Data Interchange (EDI, presentada a finals dels anys 70) per enviar electrònicament documents com comandes de compra o factures, entre empreses. A partir d’aquest moment es considera el naixement del comerç electrònic.

Més tard va passar a incloure activitats més precisament denominades "Comerç a la xarxa" com la compra de béns i serveis a través de la World Wide Web via servidors segurs amb targetes de compra electrònica i amb serveis de pagament electrònic com autoritzacions per a targeta de crèdit.