Compres "on-line"/Definició de comerç electrònic

El comerç electrònic consisteix en la compra, venda, màrqueting i subministrament d'informació complementària per a productes o serveis a través de xarxes informàtiques. La indústria de la tecnologia de la informació podria veure'l com una aplicació informàtica dirigida a realitzar transaccions comercials. El comerç electrònic també inclou la transferència d'informació entre empreses.