Vés al contingut

Blender 3D: novell a professional/Modelatge de malles

El modelatge de malles és el tipus de modelatge més comú a Blender. Si vas fer el tutorial de Modelatge ràpid, llavors ja has participat en modelatge de malles. Aquest exercici t'ho explicarà amb més profunditat.

  1. Agafa paper i llapis.
  1. Dibuixa tres punts formant un triangle al centre del paper.
  1. Cadascun d'aquests punts s'anomena vèrtex.
  1. Ara connecta dos vèrtexs amb una línia. Aquesta línia s'anomena aresta.
  1. Dibuixa dues arestes més de forma que els tres vèrtexs estiguin connectats. Ara tindràs un triangle dibuixat al paper. Omple el triangle. Això s'anomena 'cara.
  1. Si dibuixes un altre vèrtex al paper i el connectes a dos dels vèrtexs anteriors, tindràs un altre triangle. Omplint-lo tindràs una segona cara.


Podries imaginar aquesta activitat en l'espai 3D? En essència, el modelat de malles és justament això.

La qüestió resideix en disposar de vèrtexs i arestes per controlar les cares. Només aquestes es veuran en els renderitzats. Qualsevol aresta o vèrtex que estiguin vinculats a una cara no es veuran.