Blender 3D: novell a professional/La Finestra Dels Botons

La finestra dels botons és una de les eines de més gran abast que blender té. Es renderitza dins OpenGL, i és molt escalable i personalitzable.

Quan seleccionis objectes en el Viewport 3D, hi haurà un nombre d'operacions que pots desitjar realitzar en els objectes. Per exemple, has modelat una persona. La gent té diversos colors de la pell, colors dels ulls, colors del cabell, i més, així que crearàs un material per a fer la persona aparegui com vulguis que aparegui. A la finestra dels botons també es pot controlar el color del cel, fer ajusts de render, l'animació, i moltes més coses.

Hi ha molts grups de botons disponibles a la finestra dels botons. Per a canviar entre els grups dels botons, selecciona els botons al costat de la paraula Panels. Els botons estan d'esquerra a dreta:

* Logic Blender Logic button * Script Blender Script button * Shading Blender Shading button * Object Blender Object button * Editing Blender Editing button * Scene Blender Scene button

Clica cada butó de manera que puguis fer-te una idea de quantes eines tens a la teva disposició.

Alguns dels grups dels botons tenen subgrups. Per exemple, canvia als botons de Shading. Podràs veure diversos botons nous aparèixer a la dreta. D'esquerra a dreta, són:

* Lamp Buttons Blender Lamp button * Material Buttons Blender Material button * Texture Buttons Blender Texture button * Radiosity Buttons Blender Radiosity button * World Buttons Blender World button


Tots els grups abans dits del botó s'analitzen en grups més petits. Per exemple, Blender Editing button el botó Blender Editing. Veuràs quatre finestres més petites en la finestra dels botons que ara pots manipular: Edit materials, Edit, Edit tools, i Edit tools 1.

1. Pots arrossegar aquestes finestres en diferents ordres, combinar-les, i reduir-les al mínim. Intenta moure i manipular aquestes finestres més petites per un minut.

* Si veus menys de quatre, intenta fixar la finestra del Viewport 3D a Edit mode - les altres dues finestres més petites en la finestra dels botons deuen ser visibles també. Pressiona TAB per canviar al Edit Mode.