Blender 3D: novell a professional/La Finestra Del Viewport 3D

Viewport 3D en un requadre vermell

En obrir Blender per primer cop apareix l'escena ocupada per tres objectes un cub, una làmpada i una càmera. La resta d'elements presents són convencionals; ajuden a l'usuari a moure i enquadrar l'escena així com a aplicar transformacions als objectes seleccionats. Blender dona un control absolut de la perspectiva mostrada.

La finestra del Viewport 3D és on l'usuari passarà la major part del temps; està pensada per a obtenir una resposta ràpida mentre s'està modelant, no per a obtenir una vista acurada. En cas de desitjar una vista més detallada caldrà renderitzar l'escena.

Els elements[modifica]

Per defecte, hi ha tres objectes i altres elements a l'escena 3D, Són els següents:

Camera (càmera)

La localització i rotació de la càmera determinaran el que es veurà en el moment del renderitzat. Per visualitzar al Viewport 3D el què capturarà la càmera, s'ha de col·locar el cursor del ratolí damunt del Viewport 3D i premer NUM0 (0 del bloc numèric o NumPad).


Lamp (làmpada)

Una làmpada és simplement una font de llum. No serà renderitzada, però la llum que proporciona a l'escena sí.


Cube (cub)

Aquest objecte pot ser renderitzat. La càmera ha d'apuntar al cub de manera que es pugui veure en el renderitzat. En obrir Blender per primer cop apareix un cub seleccionat, una vora taronja indica què hi ha seleccionat al Viewport 3D. El cub està en l'anomenat mode sòlid, que mostra superfícies. Al premer TAB es canviarà entre el mode sòlid i el mode Wireframe (malla de ferro), que mostra arestes. Això no afecta la forma final de l'objecte, sinó només la manera en què s'observa l'escena mentre l'esteu creant.


(Centre de l'objecte), no és un objecte.

El centre de l'objecte per defecte és un punt localitzat al centre de la massa de l'objecte; es pot desvincular del centre; serveix com a centre per aplicar les transformacions desitjades a l'objecte.


Manipulator, no és un objecte.

Està format per un cercle blanc, que envolta el centre de l'objecte seleccionat i tres eixos de coordenades.


3D Cursor (cursor 3D), no és un objecte.

És una eina perquè l'usuari pugui triar on posar nous objectes a l'escena. Així doncs el cursor 3D es comporta com el cursor d'un programari d'office.


Mini axis, no és un objecte.


Reixa, no és un objecte.


Ús del ratolí[modifica]

3D cursor
El botons 1 LMB, 2 MMB i 3 RMB del ratolí es comporten d'una manera molt singular al Viewport 3D

El comportament del ratolí al 3D Viewport és molt singular, destacant la importància que adquireix el MMB (botó i scroll del centre), prenen el protagonisme que en altres aplicacions de modelat i CAD 3D és pròpia del LMB.

A continuació s'especifica l'ús de cada un dels botons del ratolí al Viewport 3D:

El LMB (1) situa el 3D cursor al 3D Viewport, indicant un punt, de manera similar al que succeïx en un processador de textos.

El MMB (2) permet moure's respecte d'un o diversos objectes del Viewport 3D. És convenient advertir que cal respectar l'ordre en què estan escrites les tecles per no alterar el resultat del moviment.

Zoom

 • 2.1 Fer rodar el MMB permet aproximar-se o allunyar-se.
 • 2.2 Prémer CTRL, prémer MMB i moure el ratolí permet aproximar-se o allunyar-se.

Enquadrar

 • 2.3 Prémer SHIFT i fer rodar MMB permet desplaçar-se verticalment.
 • 2.4 Prémer CTRL i fer rodar MMB permet desplaçar-se horitzontalment.

La combinació de tecles analitzada a continuació permet els moviments de 2.3 i 2.4 de manera menys restrictiva.

 • 2.5 Prémer SHIFT, prémer MMB i moure el ratolí permet desplaçar verticalment i horitzontalment respecte a l'objecte o objectes seleccionats.

Rotacions

 • 2.6 Prémer MMB i moure el ratolí permet observar com rota l'objecte o objectes seleccionats.

Les combinacions de tecles analitzades a continuació són casos restrictius de 2.6 que permeten observar com rota l'objecte o objectes seleccionats segons els eixos de coordenades.

 • 2.7 Prémer SHIFT+ALT i fer rodar MMB.
 • 2.8 Prémer CTRL+ALT i fer rodar MMB.
 • 2.9 Prémer SHIFT+CTRL i fer rodar MMB.

El RMB (3) selecciona objectes de l'escena. D'altra banda combinat-lo amb altres tecles atorga diferents comportaments als objectes seleccionats.

Tecles clau[modifica]

Teclat
Numpad

Com ja s'ha vist les tecles CTRL, SHIFT (majúscules) o ALT s'empren sovint al Viewport 3D, el teclat numèric també. Si l'usuari no disposa de teclat numèric es pot emular des de la casella Input de les preferències d'usuari (CTRL+ALT+UKEY). Per obtenir les següents vistes cal que estigui activat el numberpad (teclat numèric).

Zoom

 • Premen NUM+ i NUM- obtenim l'efecte de zoom.

Enquadrar

 • En prémer NUM. s'enquadra la centralitat de l'objecte seleccionat.
 • En prémer SHIFT+CKEY s'enquadra el conjunt d'objectes que hi ha a l'escena.
 • Premen NUM/ la vista s'alterna entre la perspectiva seleccionada i la perspectiva local.

La perspectiva Local enquadra a l'escena l'objecte seleccionat i amaga la resta d'objectes.

Rotar

 • Amb el punter del ratolí localitzat al Viewport 3D i prement NUM7, NUM1 i NUM3 es mostren les vistes de planta, alçat frontal i alçat lateral dret respectivament.
 • En prémer CTRL+NUM7, CTRL+NUM1 i CTRL+NUM3 es mostren les vistes oposades a les anteriors, inferior, posterior i lateral esquerra.
 • Situant el ratolí sobre el viewport i pressionant NUM2 i NUM8 s'obté una rotació seqüenciada equivalent a l'obtiguda a 2.7.
 • De la mateixa manera i pressionant NUM4 i NUM6 s'obté una nova rotació seqüenciada equivalent a 2.8.

La tecla SHIFT complementa les possibilitats de les tecles fins ara esmentades.

Altres

 • Prement NUM0 el Viewport 3d mostra la vista que la càmera està disposada a renderitzar. Prement F12 s'obté un arxiu PNG o JPG, mostrarà una captura de la càmera. Prement Esc es recupera la vista del Viewport 3D.
 • Prement NUM5 la vista s'alterna entre perspectiva cònica i ortogonal.