Activisme i ús de les TIC/Les metadades

Els documents digitals que fem servir en el nostre dia a dia contenen una sèrie de dades ocultes que fan referència, per exemple, al lloc on es va crear l'arxiu, data i hora de creació, historial de modificacions, etc.

Quin perill suposen?[modifica]

Les metadades poden amenaçar greument la teva privacitat. Per exemple, una simple imatge pot revelar la càmera que fas servir, el teu software preferit per editar les fotografies, la data en què es va crear, la posició geogràfica... pot semblar una paranoia, però hi ha eines específiques per a obtenir informació de les persones a partir de l'anàlisi d'aquestes dades, com ara Metagoofil.

Neteja de metadades d'imatges[modifica]

En un PC:

Exiftool és una eina gratuïta que pot ser usada en entorns Windows, Linux o Mac OS amb la qual podrem editar les metadades d'un arxiu. Exiftool està escrita en llenguatge Perl i mitjançant la línia de comandos podrem editar formats de metadades com EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, entre uns altres.

Instal·lació:

  • Descarrega l'arxiu i descomprimeix-lo al lloc on vulguis.
  • Canvia el nom de l'arxiu de “exiftool(-k).exe” a “exiftool.exe
  • Mou aquest arxiu al directori arrel de Windows C:\Windows
  • Per facilitar la feina descarrega la interficie gràfica ExiftoolGUI
  • No cal instalar-lo, només has de crear un accés directe d'aquesta aplicació al teu escriptori
  • Selecciona un arxiu de l'arbre de directoris, escull al menú superior Modify->Remove Metadata i escull quins valors vols esborrar.

Per defecte es crea un arxiu backup amb les metadades que podras esborrar si no les necessites.

En un smartphone Android:

Scrambled Exif és una app de codi obert, lleugera, discreta, senzilla i molt efectiva. Es descarrega de la Play Store o des de l'F-Droid, i s'instal·la normalment. Quan vas a compartir una imatge des del teu smartphone t'ofereix la possibilitat de netejar les metadades; només has de clicar sobre la seva icona i al cap d'un moment torna a mostrar el menú de compartir: ara ho faràs a través de la app que vulguis, però la imatge ja estarà "neta".

Neteja de metadades en d'altres arxius[modifica]

No només les imatges contenen aquest tipus de dades ocultes; qualsevol tipus d'arxiu digital en té, i hi ha molts formats de metadades. Exiftool pot esborrar-les d'infinitat de tipus d'arxiu i en molts formats, aquí en teniu la llista completa.

Trobareu informació sobre com esborrar metadades de diversos tipus d'arxius a moltes webs dedicades a l'anonimització i el hacktivisme. Us suggerim, per exemple, aquesta: https://xnet-x.net/como-se-borran-los-metadatos-de-un-documento/

Metadades als correus electrònics[modifica]

Fins i tot i fent servir un correu xifrat heu de pensar a netejar les metadades dels arxius que hi adjunteu, ja que el client de correu no ho farà per vosaltres. A més, heu de comptar amb el fet que l'adreça del remitent, la de destinatari i el camp de l'assumpte es mostraran a les metadades, per la qual cosa:

  • heu d'evitar els encapçalaments gaire descriptius, i
  • resulta convenient utilitzar comptes anònims.