Activisme i ús de les TIC/El correu electrònic

Oblideu-vos dels serveis web de correu més comuns per a tot allò relacionat amb el vostre activisme (Gmail, Yahoo, etc.).

Utilitzeu un proveïdor de correu segur per a les vostres comunicacions, i feu servir comptes de correu descartables (temporals) per a accions puntuals com registres a serveis.

Elimineu amb freqüència els correus del servidor.

Encriptació de correus[modifica]

Hi ha debat sobre la millor manera de xifrar els correus electrònics. Un aspecte a considerar, més enllà de la fortalesa, és la usabilitat dels serveis i sistemes.

Darrerament alguns experts s’han mostrat crítics amb PGP i la seva evolució, GPG, justament per la poca usabilitat d’aquests sistemes, que els fan poc accessibles per a usuaris inexperts. Requereix l’ús d’una clau pública i una altra de privada. Aquesta clau privada cal guardar-la de manera segura, òbviament.

En el vostre cas, ens inclinem per aconsellar l’opció d’utilitzar un proveïdor de correu centrat en la privacitat (en el benentès que tots els companys/es utilitzeu el mateix, amb la qual cosa el xifrat actuarà de manera nativa). La nostra recomanació és Protonmail.

La nostra recomanació: Protonmail[modifica]

Aquest és un proveïdor de correu web que garanteix la privacitat dels vostres missatges.

  • Proporciona encriptació d’extrem a extrem,
  • El servei està sota jurisdicció de Suïssa
  • No monitoritza l’activitat dels clients
  • No demana dades personals per a obrir un compte
  • És Open Source

Posen a disposició de manera gratuïta comptes fins a 500 MB de capacitat. Amb una bona gestió del compte (és a dir, eliminant periòdicament els mails de les carpetes del servidor) hauria de ser suficient.

Protonmail pot enviar perfectament correus segurs a d’altres clients de correu web, però insistim en la recomanació de que tot el col·lectiu utilitzi per tal que els mails siguin enviats sempre que sigui possible entre dos comptes de Protonmail, cosa que permet que el xifrat actui de manera nativa d’una manera segura i senzilla.