Recursos energètics/Contraportada

EL Viquillibre Recursos energètics neix com a projecte escolar desenvolupat al curs 2009/2010 a l'institut d'ensenyament secundari Xarc de Santa Eulària des Riu amb la finalitat de cobrir els buits detectats al llibre de text utilitzat a l'aula. S'ha desenvolupat amb l'ànim que sigui de profit a la resta de companys que tracten d'introduir als seus alumnes en aquest món de la tècnica i la tecnologia amb la il·lusió de que sigui completat en els propers anys de forma col·laborativa i oberta.

Els continguts del currículum de les Illes Balears relacionats venen recollits a l'annex corresponent a l'assignatura Tecnologia Industrial del Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

Continguts del Bloc 7. Recursos energètics (extracte del Decret 82/2008)

 • El concepte d’energia: Unitats i formes de manifestació.
 • Transformacions entre les diferents energies bàsiques. Muntatge i experimentació amb elements transformadors d’energia.
 • Fonts d’energia. Energies renovables i exhauribles. Noves energies i energies en estudi.
 • L’energia elèctrica: generació i transformació. Transport de l’energia elèctrica.
 • Centrals elèctriques tèrmiques, hidràuliques i nuclears. Descripció dels diferents tipus de centrals elèctriques, avantatges i inconvenients.
 • L’energia del Sol. Instal·lacions fotovoltaiques i sistemes heliotèrmics.
 • L’energia eòlica, l’energia geotèrmica i l’energia mareomotriu.
 • Obtenció d’energia a partir de la biomassa i els RSU.
 • Iniciativa a l’hora de valorar els beneficis i els inconvenients de l’energia nuclear.
 • Selecció de la font d’energia adient en cada cas segons les característiques del lloc.
 • L’impacte ambiental de l’obtenció i del consum de l’energia. Tècniques i criteris d’estalvi energètic.
 • Anàlisi de les diferents tècniques d’estalvi energètic i de millora del rendiment del processos d’obtenció d’energia.
 • Disposició a donar la importància adient als temes ambientals dins el marc d’un desenvolupament sostenible.
 • Responsabilitat i respecte a les normes de seguretat.