Portuguès/Nivell I/Lliçó 2

Torna a la pàgina principalTorna al nivell IVés cap a la lliçó 3

Benvingut a la segona lliçó del curs de portuguès. Si tot just començes, primer mira't la Lliçó 1.

Diàleg 2[modifica]

Ricardo: Você gosta de chocolate?
João: Sim, gosto de chocolate. E você?
Ricardo: Sim, gosto. Gosta de chocolate ao leite ou chocolate branco?
João: Eu e a minha esposa gostamos de chocolate preto.
João: Até logo!
Ricardo: Adeus!

Explicació del diàleg:

o chocolate significa la xocolata. La o és feta servir pels noms en masculí (ja que xocolata, en portuguès -també en castellà- és una paraula masculina), i es traduiria al català com 'el'. La a, per la seva part, és feta servir pels noms en femení, i es traduiria al català com 'la'. Per fer el plural s'afegeix una s (os, as).

Mira't aquests exemples.

o gato - el gat

os pêssegos - els préssecs

a casa - la casa

as árvores - els arbres

Ara veurem els exemples anteriors amb adjectius. Si són masculins singulars, s'hi afegeix o (amarelo), si són femenins singulars, la o és substituïda per la a (amarela) i si és plural se'ls afegeix una s (amarelos, amarelas).

o gato é amarelo - el gat és groc

os pêssegos são amarelos - els préssecs són grocs

a casa é amarela - la casa és groga

as árvores são amarelas - els arbres són grocs

Ara practicarem amb aquests exercicis:

Emplena els buits amb la paraula vermelho - que significa "vermell".

1. Masculí singular = ______________

2. Femení singular = ______________

3. Masculí plural = ______________

4. Femení plural = ______________

Ara has d'emplenar els buits amb els adjectius que tens entre parèntesis.


5. As meninas são _________ (bonito) - Les noies són (bonic)

6. O gato é __________ (branco) - El gat és (blanc)

7. Os tios são __________ (educado) - Els oncles són (educat)

8. A casa é __________ (bonito) - La casa és (bonic)


Respostes

1. vermelho

2. vermelha

3. vermelhos

4. vermelhas

5. bonitas

6. branco

7. educados

6. bonita

Ha estat fàcil, no? Ara una mica de pronúncia.

La 'lh' de vermelho és pronunciat com la 'l·l' en català.

Ara vegem el verb SER conjugat en present indicatiu:

SER - Ésser/ser

Jo sóc Eu s ou
Tu ets (forma familiar) Tu é s
Ell és
Ele  é
Ella es
Ela  é
Tu ets (forma formal)
Você  é
Nosaltres som Nós s
omos
Vosaltres sou Vocês s
ão
Ells son
(also elas, vocês)
Eles s ão

Ara sabrem com hem de dir que ens agrada alguna cosa. En el diàleg en Ricardo pregunta Você gosta de chocolate, que significa "T'agrada la xocolata?"

En João respon: Sim, gosto de chocolate., que vol dir "Sí, m'agrada la xocolata."

Ara veuràs la fórmula per preguntar a algú si li agrada alguna cosa. També per respondre.

Você gosta
T'agrada
do
el
computador
ordinador
?
da
la
bebida
beguda
dos
els
livros
llibres
das
les
maçãs
pomes

The response will be

Sim,
Sí,
gosto
m'agrada/en
do/da/dos/das
el/la/els/les
computador/bebida/livros/maçãs
ordinador/beguda/llibres/pomes
Não,
No,
não gosto
No m'agrada/en

Molt bé, però com obtenim les formes do/da/dos/das? Signifiquen 'el/la/els/les', però com obtenim do de la paraula o' o das de la paraula as? Bé, perquè la paraula gostar de significa "agradar alguna cosa/persona". Aquest "agradar a alguna cosa o persona" es substitueix en portuguès per de, que es contrau quan té les formes o, a, os o as:

gostar de a amiga > gostar da amiga ("agradar l'amiga").


Recordem que, com en català, els adjectius van davant del nom:

O cão amarelo - El gos groc.

A mãe educada - La mare educada.

Però hi ha EXCEPCIONS, adjectius que van darrere dels noms: bom, que significa bo i mau, que significa dolent.

Això és tot el de la lliçó 2. Ja pots anar cap a la Lliçó 3.