Vés al contingut

Passat Simple en anglès

El Passat Simple (Past Simple) s'utilitza en anglès per expressar el que va succeir a un moment concret del passat. Així com en català o en castellà tenim dos temps de passat, l'imperfet (Pretérito imperfecto) i el passat (Pretérito indefinido), la llengua anglesa només compta amb aquesta forma.


Els adverbis o expressions temporals associats amb aquest temps verbal son:


 • yesterday: ahir
 • last Monday / week / year...: dilluns passat, la setmana passada, l'any passat...
 • two days ago, a month ago...: fa dos dies, fa un mes...


Per poder expressar correctament una idea en passat el primer que hem de tenir en compte és que l'anglès té dos tipus de verbs, els regulars i els irregulars.


Els verbs regulars (Regular Verbs) sempre formen el passat a les oracions afirmatives afegint "-ed" al verb. En canvi, si el verb és irregular no tenim més remei que saber la forma corresponent al passat (verbs irregulars).


Formació d'oracions amb passat simple[modifica]

They played football last Sunday.They did not / didn't play basketball. • Afirmacions


Verb regular: Subjecte + verb+ed: They played football last Sunday.


Verb irregular: Subjecte + Verb en passat: Popeye ate spinachs yesterday.
 • Negacions


Verb regular: Subjecte did not / didn't + verb (base form): They did not / didn't play football last Sunday.

Verb irregular: Subjecte did not / didn't + verb (base form): Popeye did not / didn't eat a hamburger yesterday.


 • Preguntes


Verb regular: Did + subjecte + verb (base form)?: Did they play football last Sunday?

Verb irregular: Did + subjecte + verb (base form)?: Did Popeye eat spinachs yesterday?


Ortografia dels verbs regulars[modifica]

 • Si el verb acaba en "-e" només s'ha d'afegir la d: arrive - arrived
 • Si el verb acaba en "-y" hem de fixar-nos en:
 1. Si la "y" du davant una consonant s'ha de canviar la "y" per una "i" i s'afegeix "ed": cry - cried
 2. Si la "y" du davant una vocal s'ha d'afegir "ed": play - played
 • Si el verb acaba en consonant + vocal + consonant normalment es duplica la consonant final abans d'afegir "ed": travel - travelled