PHP-NUKE/Configurar/Enviaments

Des d`aquesta secció podràs controlar aquells articles que arribin, enviats pels teus usuaris (ja siguin anònims o registrats) i que requereixin prèvia acceptació.Fent clic en l'article que ens apareixerà (també se'ns especifica Títol,Idioma,Autor/a , Data i funcions que podem fer amb aquest article: editar o bé esborrar.Si li donem a editar o fem clic en l'article en si, ens apareixerà un menú semblant al que tenim quan l'escrivim nosaltres i que explicarem en la secció d'Escriure Articles més endavant.