PHP-NUKE/Configurar/Editar Administradors

En primer terme trobarem el menú per a Editar els Administradors o les Administradores de la pàgina ja existents.Aquest menú consta de les següents columnes:

-1a Columna: Nom de l`administrador/a

-2a Columna: Idioma en el que administra

-3a Columna: Accès per a Modificar Informació (Llegir Apartat Modificar Informació d`aquest article)

-4a Columna: Eliminació de l`administrador/a en qüestió

  • Nota: el primer compte de tots , és el compte anomenat GOD.Aquest compte GOD no es pot esborrar, i és recomanable que la pàgina s`administri des d`un altre autor/a (per motius de seguretat, sobretot)


Agregar Administrador/a (Autor/a)[modifica]

Per a agregar un autor/a has d`omplir els camps següents:

-Nom de l`autor/a: Aquest nom és d`ús intern i no es pot canviar.

-Nom d`usuari/a: Aquest és el nom d`usuari que introduirem per accedir a la secció d`administració i per a escriure articles. Obligatori

-Adreça de Correu Electrònic: Aquesta adreça és la que es farà servir per rebre missatges referents a l`administració per aquesta persona (de fet el primer missatge que rebrà pot ser el de l`activació com a tal).Obligatori

-Adreça URL: Pàgina web de l`administrador/a

-Idioma: Aquest serà l`idioma en què li apareixerà la pàgina web a aquest administrador/a

-Permissos: Aquí hem de triar les seccions en les que l`administrador/a tindrà poder. D`aquesta forma podrem decidir qui té control sobre què (en comunitats grans és molt útil).Si volem que tingui poder total trieu l`opció Súper Usuari, la qual us donarà Accès total a totes les seccions.

-Contrasenya: Aquesta serà la contrasenya que farà servir aquest autor/a per a administrar les seves funcions.Obligatòria

Modificar Informació de l`Administrador/a[modifica]

Els apartats seran els mateixos que en l`apartat anterior.Hem de tenir en compte un darrer.En cas de voler canviar la contrasenya, omplirem el camp de contrasenya, així com el camp de reinscripció de la mateixa

  • Nota: Com hem dit abans el compte GOD és una mica especial.Com que té de base els permisos totals no podrem canviar els permisos assignats a aquest compte.