Matemàtiques (nivell ESO)/Pas de fracció a decimal

Per passar un nombre fraccionari a decimal, basta efectuar la divisió exacta del numerador entre el denominador.

Per exemple, si volem convertir la fracció a decimal, basta que facem la divisió exacta de 4 entre 5. El resultat ens dóna 0,8.

Notem que si dividíssim 5 entre 4 el resultat seria 1,25, que equival en realitat a la fracció

Per tot això, és important anar amb compte en l'ordre en què dividim els números d'una fracció per obtenir el número decimal equivalent.

Tipus de nombres decimals que s'obtenen[modifica]

Quan passam una fracció a nombre decimal, podem obtenir els nombres decimals següents:

  • Si la fracció és pròpia, s'obtendrà un número decimal menor que 1.
  • Si la fracció és unitària, s'obtendrà el valor 1.
  • Si la fracció és impròpia, s'obtendrà un número decimal major que 1.
  • En general, el resultat d'una fracció pot donar un d'aquests tres tipus de nombres decimals:
    • Decimal exacte
    • Decimal periòdic pur
    • Decimal periòdic mixt