Matemàtiques (nivell ESO)/Naturals

Salta a la navegació Salta a la cerca


Operacions amb nombres naturals[modifica]

La suma[modifica]

Sumar és unir, afuntar, afegir.


Propietats de la suma

  • Propietat commutativa: la suma no varia en canviar l'ordre dels seus sumands.
a + b = b + a


  • Propietat associativa: el resultat de la suma és independent de la forma en què s'agrupen els sumands.
(a + b) + c = a + (b + c)La resta[modifica]

Restar és llevar o suprimir, és a dir, calcular la diferència.

No te cap propietat.

La multiplicació (o producte)[modifica]

Multiplicar és una forma abreujada de realitzar una suma repetitiva de sumands iguals.

a + a + a + a + a + a = 6 · a


Propietats del producte

  • Propietat commutativa: el producte no varia en canviar l'ordre dels factors.
a · b = b · a


  • Propietat associativa: el resultat del producte és independent de la forma en què s'agrupen els factors.
(a · b) · c = a · (b · c)La divisió[modifica]

Dividir és repartir a parts iguals o també partir en parts una quantitat.

No te cap propietat.

Ordre de les operacions[modifica]

  • Parèntesis.
  • Multiplicació i divisió.
  • Suma i resta.


Potències[modifica]

Arrel quadrada[modifica]
La relació de divisibilitat[modifica]

Múltiples i divisors[modifica]

Nombres primers i compostos[modifica]

Descomposició d'un nombre en factors primers[modifica]

Mínim comú múltiple (m.c.m)[modifica]

Màxim comú divisor (m.c.d)[modifica]

Tornar a l'ídex