Matemàtiques (nivell ESO)/Matemàtiques interdisciplinars/La cuina