Matemàtiques (nivell ESO)/Domini i recorregut

El domini d'una funció f(x) són els valors que és poden agafar de X per obtenir una imatge.

Alguns dominis de funcions reals de variable real:

  1. El domini d'aquesta funció és
  1. El domini d'aquesta funció és
  1. El domini d'aquesta funció és
  1. El domini d'aquesta funció és

Normalment, es dóna l'expressió que permet calcular l'objecte transformat a partir d'un objecte inicial, però sense explicitar quin és el domini. Una tasca molt freqüent a matemàtiques consisteix a determinar quin és aquest domini.

Donats dues funcions f i g, de valors reals, amb dominis A i B respectivament llavors:

  1. (f+g)(x) = f(x) + g(x) Domini = A ∩ B
  2. (f-g)(x) = f(x) - g(x) Domini = A ∩ B
  3. (f·g)(x) = f(x) · g(x) Domini = A ∩ B
  4. (f/g)(x) = f(x) / g(x) Domini = {x ∈ A ∩ B ∧ g(x) ≠ 0}