Matemàtiques (Prova d'accés a cicles formatius de grau superior)/Probabilitat

Experiments aleatoris i esdeveniments.[modifica]

Un experiment és qualsevol experiència que es pugui repetir en les mateixes condicions.

  • Un experiment s'anomena determinista si se'n predir el resultat (exemple: a 100º C l'aigua bullirà)
  • Un experiment és aleatori si el resultat no es pot predir (exemple: vendes de gelats en un dia concret)

L'espai mostral (representat per la lletra E) és el conjunt de tots els possibles resultats d'un experiment aleatori.


Esdeveniments: és cada una de les possibles agrupacions de resultats d'un experiment aleatori.

Probabilitat simple i composta.[modifica]