Vés al contingut

Matemàtiques (Prova d'accés a cicles formatius de grau superior)/Estadística descriptiva bidimensional

Distribucions bidimensionals. Representacions gràfiques. Núvol de punts. Interpretació de fenòmens a partir de núvols de punts.[modifica]

Dependència funcional i estadística entre dues variables. Estudi intuïtiu de la correlació.[modifica]