Italià/Lliçó4

Números / Numeri[modifica]

Els nombres en italià s'assemblen molt als de les altres llengües romàniques, especialment del castellà. Aquests són els nombres en italià:

0 zero
1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici
16 sedici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove
20 venti
21 ventuno --> !! no és pas: ventiuno
22 ventidue
23 ventitre
...
28 ventotto --> !! no és pas: ventiotto
29 ventinove
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
99 novantanove
100 cento
101..199 centouno, centonovantanove
200 duecento
1,000 mille
2,000 duemila
10,000 diecimila
100,000 centomila
1,000,000 un milione
10,000,000 dieci milioni
1,000,000,000 un miliardo


No s'ha d'oblidar que el nombre 20 (venti), la darrera lletra de cada és eliminada pels 1 i els 8 següents. Per exemple 21 (ventuno), 28 (ventotto), 31 (trentuno), 38 (trentotto), 41 (quarantuno), i continuant així. Però els nombres entre 1 i 8 utilitzen la forma normal, 22 (ventidue), 23 (ventitre), 24 (ventiquattro) ..., 42 (quarantadue), 43 (quarantatre), 44 (quarantaquattro), etc.