Introducció a la música/El ritme

El ritme és el conjunt de pulsacions d'una peça. De la mateixa manera que els batecs del cor constitueixen un ritme, la música també disposa d'un ritme més o menys regular. El ritme està present en qualsevol peça musical, encara que no estigui marcat per un instrument de percussió com la bateria. La seva funció és determinar la durada de cada so o cada silenci.

Els compassos[modifica]

Els compassos (separats entre ells per una línia vertical) són agrupacions de pulsacions. En general, els compassos tenen un temps fort i la resta febles. Els compassos més utilitzats tenen dues, tres o quatre pulsacions. D'aquesta manera, una peça que tingui un compàs de quatre tindrà una pulsació forta cada quatre pulsacions, i la resta seran més febles. Encara que en el compàs només hi hagués silencis, hi continuaria havent ritme.

Normalment, cada negra dura una pulsació. Això vol dir que una corxera dura mitja pulsació i una blanca en dura dues. Tanmateix, cada pulsació pot equivaldre a diverses figures,[nota 1] depenent del que el compositor de l'obra vulgui.

Descobrir el nombre pulsacions per compàs i la figura bàsica[modifica]

Al principi del pentagrama, després de la clau i l'armadura, s'indica el nombre de pulsacions que rep cada compàs i la figura bàsica. La figura bàsica és la figura que agafem de referència per comptar les pulsacions.

Exemple d'indicació de compàs. En aquest cas, direm que el compàs és tres per quatre.

La indicació de compàs es compon de dos nombres posat un damunt de l'altre, com podeu veure a la imatge de la dreta. El número de dalt (en aquest cas un 3) indica que cada compàs té tres pulsacions. El número de baix (un 4) indica que la figura bàsica és una negra. Per tant, en una cançó amb compàs tres per quatre hi ha d'haver exactament tres negres a cada compàs.

Si el número de dalt fos un 2, voldria dir que el compàs té dues pulsacions, i així successivament. El número de baix pot ser un pèl més difícil de recordar. Si agafem el 4 com a referència (significa negra) i partim cada una de les quatre parts en dues, queda el número 8. Si agafem una negra i la partim en dues parts, queda una corxera. Per tant, si el número 8 està a sota de la indicació del compàs, vol dir que la figura bàsica és la corxera. Si, per contra, agrupem les parts del número 4 en grups de dos, queda el número 2. Si agrupem dues negres queda una blanca. Per tant, el 2 indica que la figura bàsica és la blanca.

Notes[modifica]

  1. Quan parlem del ritme anomenem "figura" a cada nota. Generalment, nota es refereix al so mentre que figura es refereix al seu valor rítmic, és a dir, negra, corxera...