Introducció a la música/El pentagrama

El pentagrama és una pauta formada per cinc línies horitzontals, paral·leles i equidistants entre si, que serveixen per a escriure la música. Les distàncies compreses entre les línies són els espais. Les línies i espais es compten de baix a dalt. La posició de les notes a les línies o els espais, indica l'altura relativa de cada un dels sons que componen la línia melòdica (Això s'explica més detalladament al següent punt).

Les cinc línies i els quatre espais d'un pentagrama no són suficients per a abastar totes les notes possibles. Quan una línia de sons depassa aquests límits s'afegeixen petites línies per sobre i per sota de les del pentagrama anomenades línies addicionals on es col·loquen les notes que no tenen cabuda dins del pentagrama.

Dintre del pentagrama i també per sobre i per sota s'escriuen els diferents signes musicals. Vegeu un exemple de pentagrama amb notes:

Escala de do major
Escala de do major

En aquest exemple es poden veure les esmentades línies addicionals en la primera i última nota.

Referències[modifica]

  • Ottó Károlyi, Introducción a la música. Alianza Editorial (Madrid, 2006) ISBN 84-206-3526-X
  • Joaquín Zamacois, Teoria de la música. Libro I. Editorial Labor (Barcelona, 1981) ISBN 84-335-7837-5